2. decembra 2022
Meniny má Bibiána

Bory stavba

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva, na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-administrativne-centrum-spolocnosti-ptacek-sprava-bratislava


Svoje námietky môžete doručiť na adresu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava najneskôr do 02.12.2015

Do spisu je možné nahliadnuť na MŽP SR.

Oznámenie (1,1 MB)Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00