25. novembra 2020
Meniny má Katarína

Úradná tabuľa - Životné prostredie

Oznam

  Dátum zverejnenia: 5. 11. 2015
 NA DEVÍNSKE KOBYLE SA BUDÚ ODSTRAŇOVAŤ NÁLETOVÉ DREVINY

Oznámenie o začatí výrubového konania (Lamačská brána - parkovisko)

  Dátum zverejnenia: 4. 11. 2015
Mestská časť Bratislava – Dúbravka upovedomuje o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 35 stromov rastúcich na pozemkoch parc. č. 3446/9, 3446/8, 3446/7, 3446/6, 3446/5, 3446/4, 3446/16, 3446/15, 3446/14, 3446/13, 3446/12, 3446/11, 3446/20, 3446/21, 3446/22, 3446/28, 3446/32, v k.úz. Bratislava – Dúbravka na základe...

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným povolením a nariadenie ústneho pojednávania

  Dátum zverejnenia: 26. 10. 2015
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným povolením a nariadenie ústneho pojednávania Stavebníci : Sočuvka Matej a Michaela Sočuvková, bytom Koprivnická 13, 841 02     Bratislava Stavba: Vŕtaná studňa Miesto stavby: pozemok parcelné číslo 3756, 3757 v k. ú....

Oznámenie

  Dátum zverejnenia: 22. 10. 2015
22.10.2015 Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka oznamuje, že dňa 16.9. 2015 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 65 stromov .

Upovedomenie o začatí správneho konania

  Dátum zverejnenia: 22. 10. 2015
22.10.2015 Č.j.: ŽP- 16487/7838/2015 Bratislava 22.10.2015

Oznámenie

  Dátum zverejnenia: 22. 10. 2015
22.10.2015 Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka oznamuje, že dňa 29.9 2015 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 34 stromov.

Oznámenie

  Dátum zverejnenia: 21. 10. 2015
21.10.2015 Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka o z n a m u j e, že dňa 31.8 2015 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 stromu.
11

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00