20. septembra 2021
Meniny má Ľuboslav

Úradná tabuľa - Životné prostredie

Zverejnenie právoplatnosti rozhodnutia na výrub

  Dátum zverejnenia: 5. 1. 2016
  Oznámenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní , že dňa 28.12.2015 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-17857/7315/2015 zo dňa 12.11.2015 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 46 ks stromov.

Dodatočné povolenie studne

  Dátum zverejnenia: 30. 12. 2015
 Dodatočné povolenie studne

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia OŽP- 16741/7415/2015

  Dátum zverejnenia: 2. 12. 2015
  Dňa 23.11.2015 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. OŽP- 16741/7415/2015 zo dňa 29.10.2015 orgánu ochrany prírody

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia OŽP- 16878/7321/2015

  Dátum zverejnenia: 2. 12. 2015
  Dňa 25.11.2015 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. OŽP- 16878/7321/2015 zo dňa 29.10.2015 orgánu ochrany prírody,  

Oznámenie o začatí konania

  Dátum zverejnenia: 18. 11. 2015
 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným povolením a nariadenie ústneho pojednávania

Bory stavba

  Dátum zverejnenia: 18. 11. 2015
Obchodné a administratívne centrum spoločnosti Ptáček – správa, a.s. - zaslanie oznámenia o zmene

Oznámenie o začatí správneho konania

  Dátum zverejnenia: 10. 11. 2015
Mestská časť Bratislava – Dúbravka  upovedomuje  o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 2 stromov rastúceho na pozemku parc. č. 1336/12 k.úz. Bratislava – Dúbravka na základe žiadosti Hlavného mesta SR – Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Strom sa nachádza na verejnom priestranstve, ktorého vlastníkom a...

Oznam

  Dátum zverejnenia: 5. 11. 2015
 NA DEVÍNSKE KOBYLE SA BUDÚ ODSTRAŇOVAŤ NÁLETOVÉ DREVINY

Oznámenie o začatí výrubového konania (Lamačská brána - parkovisko)

  Dátum zverejnenia: 4. 11. 2015
Mestská časť Bratislava – Dúbravka upovedomuje o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 35 stromov rastúcich na pozemkoch parc. č. 3446/9, 3446/8, 3446/7, 3446/6, 3446/5, 3446/4, 3446/16, 3446/15, 3446/14, 3446/13, 3446/12, 3446/11, 3446/20, 3446/21, 3446/22, 3446/28, 3446/32, v k.úz. Bratislava – Dúbravka na základe...

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným povolením a nariadenie ústneho pojednávania

  Dátum zverejnenia: 26. 10. 2015
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným povolením a nariadenie ústneho pojednávania Stavebníci : Sočuvka Matej a Michaela Sočuvková, bytom Koprivnická 13, 841 02     Bratislava Stavba: Vŕtaná studňa Miesto stavby: pozemok parcelné číslo 3756, 3757 v k. ú....

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00