4. decembra 2020
Meniny má Barbara

Úradná tabuľa - Životné prostredie

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia č.j. ŽP- 19337/7662/2015

  Dátum zverejnenia: 22. 2. 2016
Oznámenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, že dňa 5.1.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-19337/7662/2015 zo dňa 10.12.2015 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks vŕby (Salix Matsudana) na základe žiadosti...

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia č.j. ŽP-310/144/2016

  Dátum zverejnenia: 19. 2. 2016
Oznámenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, že dňa 5.2.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP- 310/144/2016 zo dňa 12.1.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks stromov (Picea abies) na základe žiadosti...

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia č.j. ŽP-19602/8144/2015

  Dátum zverejnenia: 19. 2. 2016
Oznámenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, že dňa 19.01.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-19602/8144/2015 zo dňa 09.12.2015 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks stromov Topoľ kanadský (Populus...

Zverejnenie právoplatnosti rozhodnutia na výrub

  Dátum zverejnenia: 12. 1. 2016
Oznámenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, že dňa 11.1.20165 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-18881/7745/2015 zo dňa 7.12.2015 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 44 ks stromov.

Zverejnenie právoplatnosti rozhodnutia na výrub

  Dátum zverejnenia: 5. 1. 2016
  Oznámenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní , že dňa 28.12.2015 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-17857/7315/2015 zo dňa 12.11.2015 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 46 ks stromov.

Dodatočné povolenie studne

  Dátum zverejnenia: 30. 12. 2015
 Dodatočné povolenie studne

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia OŽP- 16741/7415/2015

  Dátum zverejnenia: 2. 12. 2015
  Dňa 23.11.2015 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. OŽP- 16741/7415/2015 zo dňa 29.10.2015 orgánu ochrany prírody

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia OŽP- 16878/7321/2015

  Dátum zverejnenia: 2. 12. 2015
  Dňa 25.11.2015 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. OŽP- 16878/7321/2015 zo dňa 29.10.2015 orgánu ochrany prírody,  

Oznámenie o začatí konania

  Dátum zverejnenia: 18. 11. 2015
 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným povolením a nariadenie ústneho pojednávania

Bory stavba

  Dátum zverejnenia: 18. 11. 2015
Obchodné a administratívne centrum spoločnosti Ptáček – správa, a.s. - zaslanie oznámenia o zmene
10

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00