18. júla 2019
Meniny má Kamila

Úradná tabuľa - Životné prostredie

Oznámenie

  Dátum zverejnenia: 22. 10. 2015
22.10.2015 Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka oznamuje, že dňa 16.9. 2015 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 65 stromov .

Upovedomenie o začatí správneho konania

  Dátum zverejnenia: 22. 10. 2015
22.10.2015 Č.j.: ŽP- 16487/7838/2015 Bratislava 22.10.2015

Oznámenie

  Dátum zverejnenia: 22. 10. 2015
22.10.2015 Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka oznamuje, že dňa 29.9 2015 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 34 stromov.

Oznámenie

  Dátum zverejnenia: 21. 10. 2015
21.10.2015 Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka o z n a m u j e, že dňa 31.8 2015 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 stromu.
10

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00