24. apríla 2019
Meniny má Juraj

Úradná tabuľa - Životné prostredie

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia

  Dátum zverejnenia: 3. 11. 2016
 

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia

  Dátum zverejnenia: 21. 10. 2016
 

oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia

  Dátum zverejnenia: 16. 9. 2016
 

Oznámenie – o začatí vodoprávneho konania

  Dátum zverejnenia: 8. 8. 2016
 

Oznámenie

  Dátum zverejnenia: 4. 8. 2016
 

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia

  Dátum zverejnenia: 3. 8. 2016
 

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia

  Dátum zverejnenia: 15. 7. 2016
 

Oznámenie

  Dátum zverejnenia: 4. 7. 2016
 

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 27. 6. 2016
 

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia

  Dátum zverejnenia: 10. 6. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 06.06.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-7244/3446/2016/Bn zo dňa 12.06.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 3 ks briez na základe žiadosti Evy Halovej,...

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00