30. januára 2023
Meniny má Ema

Úradná tabuľa - Životné prostredie

oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia

  Dátum zverejnenia: 16. 9. 2016
 

Oznámenie – o začatí vodoprávneho konania

  Dátum zverejnenia: 8. 8. 2016
 

Oznámenie

  Dátum zverejnenia: 4. 8. 2016
 

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia

  Dátum zverejnenia: 3. 8. 2016
 

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia

  Dátum zverejnenia: 15. 7. 2016
 

Oznámenie

  Dátum zverejnenia: 4. 7. 2016
 

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 27. 6. 2016
 

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia

  Dátum zverejnenia: 10. 6. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 06.06.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-7244/3446/2016/Bn zo dňa 12.06.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 3 ks briez na základe žiadosti Evy Halovej,...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 1. 6. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.04.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-1563/1996/2016/Kn zo dňa 1.2.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks mirabelky na základe žiadosti Bytového...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 1. 6. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.05.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/6754/2982/2016/Kn zo dňa 25.04.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 12 ks ovocných drevín na základe žiadosti...

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00