28. januára 2022
Meniny má Alfonz

Úradná tabuľa - Životné prostredie

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 13. 5. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 28.04.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-1563/1996/2016/Kn zo dňa 1.2.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks mirabelky na základe žiadosti...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 13. 5. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 13.4.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-719/279/2016 zo dňa 18.1.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks lipy malolistej na základe žiadosti...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 13. 5. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 3.5.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-743/153/2016 zo dňa 18.01.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 5 ks stromov – dub letný na základe žiadosti...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 13. 5. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 1.2.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/62/2000/2016 zo dňa 5.1.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 6 ks drevín na základe žiadosti spoločnosti...

Oznámenie o začatí konania

  Dátum zverejnenia: 4. 5. 2016
 Oznámenie o začatí konania podľa § 63 odst. 1, písm. b) zákona č. 364/2004 Z.z.

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 7. 4. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 07.04.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/5293/2668/2016/Kn zo dňa 30.03.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks orecha kráľovského na základe...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 7. 4. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 07.04.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/5297/2884/2016/Kn zo dňa 01.04.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 3 ks drevín - smrek obyčajný /Picea...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 29. 3. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 22.03.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/3611/2238/2016 zo dňa 29.02.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks lipy malolistej na základe žiadosti...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 29. 3. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení  neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 22.03.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/3386/2239/2016 zo dňa 26.02.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks borovice hladkej na základe...

Verejná vyhláška

  Dátum zverejnenia: 24. 3. 2016
 Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava: Verejná vyhláška - k správnemu konaniu vo veci vyhotovenia programu starostlivosti o lesy pre lesný celok LESY SR Bratislava na obdobie rokov 2016-2025.

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00