29. januára 2023
Meniny má Gašpar

Úradná tabuľa - Životné prostredie

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 1. 6. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 01.06.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/5592/3125/2016/Kn zo dňa 21.04.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks dreviny druhu smrek pichľavý...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 1. 6. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 31.05.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/7495/3159/2016/Kn zo dňa 04.05.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks dreviny druhu borovica lesná...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 1. 6. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 28.05.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/7260/3124/2016/Kn zo dňa 02.05.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 5 ks drevín, na základe žiadosti Ing....

zverejnenie ŽP-8066/3336/2016/Uhl. - Tiop novoobjavení úč.kon.

  Dátum zverejnenia: 23. 5. 2016
 ŽP-8066/3336/2016/Uhl. - Tiop novoobjavení úč.kon.

Oznámenie o začatí správneho konania Č.j. ŽP-8469/3635/2016/Bn

  Dátum zverejnenia: 20. 5. 2016
  Začatie správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov - briez, rastúcich na pozemku  parc. č. 876/2 v  k.ú. Bratislava – Dúbravka, na Koprivnickej ulici č. 40, 841 02 Bratislava na základe žiadosti Viery Janíkovej, Koprivnická 40, 841 02 Bratislava. Výrub stromov je požadovaný z dôvodu, že dreviny sú...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 13. 5. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 28.04.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-326/136/2016 zo dňa 15.01.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 5 ks stromov na základe žiadosti Ing. Jamesa...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 13. 5. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 28.04.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-1563/1996/2016/Kn zo dňa 1.2.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks mirabelky na základe žiadosti...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 13. 5. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 13.4.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-719/279/2016 zo dňa 18.1.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks lipy malolistej na základe žiadosti...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 13. 5. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 3.5.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-743/153/2016 zo dňa 18.01.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 5 ks stromov – dub letný na základe žiadosti...

Oznámenie o právoplatnosti

  Dátum zverejnenia: 13. 5. 2016
Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že dňa 1.2.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/62/2000/2016 zo dňa 5.1.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 6 ks drevín na základe žiadosti spoločnosti...

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00