29. januára 2023
Meniny má Gašpar

Oznámenie o začatí správneho konania č. ŽP/5069/3234/2016/Kn

Zverejniť od 23.3.2016.

 

Oznámenie o začatí správneho konania č. ŽP/5069/3234/2016/Kn                   

 

Začatie správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromov,  rastúcich na pozemku parc. č. 1949/1 v  k.ú. Bratislava – Dúbravka, vo vlastníctve žiadateľa – Pavla Pavlíčka, Bančíkovej 9, 821 03 Bratislava. Výrub stromov je požadovaný z dôvodu plánovanej výstavby.

Lehota    na   doručenie   písomného  alebo   elektronického  potvrdenia   záujmu  byť  účastníkom v predmetnom  správnom  konaní  je do  1.4.2016

 

Zverejniť do termínu 5.4.2016 Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00