Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

15. apríla 2024
Meniny má Fedor

Oznámenie o právoplatnosti

OZNÁMENIE

 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

 

o z n a m u j e,

 

že dňa 17.07.2017 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/10062/1660/2017/Kn zo dňa 22.06.2017 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks stromov a 12 m2 kríkov na základe žiadosti mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava.  Stromy rastú na pozemku p. č. 2562/1 v k. ú. Devínska Nová Ves, na ulici Ivana Bukovčana 3. Vlastníkom pozemku je Hlavné mesto SR Bratislava, sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava.  

 

 

Vyvesené dňa: 31.08.2017Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00