Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

16. apríla 2024
Meniny má Dana

Oznámenie o právoplatnosti

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb.

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 14.7.2017 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/5723/1664/2017/Kn zo dňa 23.06.2017 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks stromov na základe žiadosti Ing. Eriky Chamrazovej, ul. Jura Hronca 5, 841 02 Bratislava. Stromy rastú na pozemkoch p. č. 1556/1 a 1555/3 v k.ú. Dúbravka. Pozemky sú vo vlastníctve žiadateľky a Ing. Štefana Chamraza, bytom Juraja Hronca 5, 841 02 Bratislava a Hlavného mesta SR Bratislava.

.

Vyvesené dňa: 31.8.2017Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00