29. januára 2023
Meniny má Gašpar

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia ŽP-17271/5288/2016/Bn zo dňa 10.11.2016

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 07.12.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-17271/5288/2016/Bn zo dňa 10.11.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks dreviny druhu smrek obyčajný na základe žiadosti Zdena Zajíčka, Jadranská 30, 841 01 Bratislava. Strom rastie na pozemku p.č. 138 v k.ú. Bratislava-Dúbravka na ulici Jadranská č. 30. Vlastníkmi pozemku sú obyvatelia rodinných domov: Zdeno Zajíček, Jadranská 30, 841 01 Bratislava, Ing. Katarína Brachtlová, Hany Meličkovej 13, 841 05 Bratislava, Ing. Ladislav Brachtl, Hany Meličkovej 13, 841 05 Bratislava a Ing. Jozef Watzka, Púpavová 25, 841 04 Bratislava.
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00