Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. mája 2024
Meniny má Bernard

Výrub 15 ks drevín na pozemkoch KN-C p.č. 2108, 2296, 2189, 2397, 2435, 2812, 2811, 2685 v k. ú. Petržalka

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok)

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/2643/2023/364/ZK, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, vo veci vydania súhlasu na výrub 15 ks stromov, rastúcich na pozemkoch KN-C 2108, 2296, 2189, 2397, 2435, 2812, 2811, 2685 v k. ú. Petržalka. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza, že stromy sú v zlom zdravotnom stave, rastú na verejnom priestranstve v bezprostrednej blízkosti frekventovaných chodníkov, detských ihrísk, na miestach so zvýšeným pohybom občanov a predstavujú riziko ohrozenia života, zdravia a majetku občanov.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t.j. do 07.06.2023 na mailovú adresu: zuzana.knetigova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.
Dátum zverejnenia: 30.05.2023
Dátum zvesenia: 07.06.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 30.05.2023Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00