Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

29. februára 2024

Výrub 35 ks stromov na pozemku KN-C p.č. 2485/1 v k. ú. Dúbravka

Informácia o začatí správneho konania 

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok)

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/3397/2023/372/ZK, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“), vo veci vydania súhlasu na výrub 35 ks stromov rastúcich na pozemku KN-C p.č. 2485/1 v k. ú. Dúbravka, areál prevádzky Tepláreň západ, Polianky 6, Bratislava-Dúbravka. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza, že „stromy sa nachádzajú v priamom strete s plánovanou výstavbou nového zdroja tepla ako náhradou za starý zdroj v areáli prevádzky Tepláreň západ, ktorá je naplánovaná na prelome roku 2023/24. Stromy je potrebné vyrúbať pre plynulú výstavbu a zabráneniu ohrozenia dodávok tepla obyvateľstvu.“

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t.j. do 16.08.2023 na mailovú adresu: zuzana.knetigova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.
Dátum zverejnenia: 09.08.2023
Dátum zvesenia: 16.08.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 08.08.2023Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00