27. septembra 2020
Meniny má Cyprián

Verejné obstarávanie

Plán verejného obstarávania

  Dátum zverejnenia: 12. 2. 2019

Zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou

  Dátum zverejnenia: 23. 10. 2018

Profil verejného obstarávateľa ÚVO

  Dátum zverejnenia: 23. 10. 2018
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6560

Elektronický kontraktačný systém

  Dátum zverejnenia: 23. 10. 2018
https://portal.eks.sk/SpravaObjednavatelov/VerejnyProfilObjednavatela/Detail/3015

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00