5. decembra 2023
Meniny má Oto

Verejné obstarávanie

Pravidlá zadávania verejných zákaziek

  Dátum zverejnenia: 16. 3. 2022
 

Plán verejného obstarávania

  Dátum zverejnenia: 12. 2. 2019

Zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou

  Dátum zverejnenia: 23. 10. 2018

Profil verejného obstarávateľa ÚVO

  Dátum zverejnenia: 23. 10. 2018
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6560

Elektronický kontraktačný systém

  Dátum zverejnenia: 23. 10. 2018
https://portal.eks.sk/SpravaObjednavatelov/VerejnyProfilObjednavatela/Detail/3015

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00