3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou - rok 2020

Obnova detských ihrísk MČ Bratislava-Dúbravka 2020

Montáž a demontáž vianočnej svetelnej výzdoby MČ Bratislava-Dúbravka 2020

Obnova detských ihrísk MČ Bratislava-Dúbravka 2020 – ZRUŠENÁ

Hokejbalové ihrisko, Park Pekníkova MČ Bratislava-Dúbravka

Ihrisko pre workoutové cvičenie Talichova

Hokejbalové ihrisko, Park Pekníkova MČ Bratislava-Dúbravka – ZRUŠENÁ

Rekonštrukcia malej telocvične ZŠ Pri kríži 11 v MČ Bratislava-Dúbravka

Ihrisko pre workoutové cvičenie Talichova – ZRUŠENÁ

Dodanie a výsadba stromov v MČ Bratislava-Dúbravka

Údržba vzrastlej zelene – rezy, výruby a frézovanie drevín v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Vypracovanie žiadosti o NFP

Rekonštrukcia malej telocvične ZŠ Pri kríži 11 v MČ Bratislava-Dúbravka – ZRUŠENÁ

Výstavba parkovacích miest v MČ Bratislava-Dúbravka

Výstavba parkovacích miest v MČ Bratislava-Dúbravka – ZRUŠENÁ

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Sokolíkova v MČ Bratislava-Dúbravka

Maľovanie priestorov materských škôl v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Dodávka 40 ks parkových lavíc

Dodávka 80 ks odpadkových smetných košov

Realizačná projektová dokumentácia dvoch verejných plôch v MČ Bratislava-Dúbravka

Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy MŠ Galbavého 5 – stavebné práce – ZRUŠENÁ

Zhotovenie Územného plánu zóny Dúbravka - západný rozvoj, Bratislava – ZRUŠENÁ

Dodávka 40 ks parkových lavíc – ZRUŠENÁ

Zabezpečenie služieb kybernetickej bezpečnosti pre MČ Bratislava-Dúbravka

Služby verejného obstarávania pre MČ Bratislava-Dúbravka

Rekonštrukcia 2 kuchýň v materských školách v MČ Bratislava-Dúbravka

Rekonštrukcia 2 kuchýň v materských školách v MČ Bratislava-Dúbravka – ZRUŠENÁ

Rekonštrukcia 2 tried v ZŠ Beňovského v MČ Bratislava-Dúbravka

Dodávka dopravného značenia pre MČ Bratislava-Dúbravka

Dodávka úžitkového motorového vozidla N1

Dodávka klimatizačných jednotiek

Dodávka digestorov

Riešenie zálohovania dát pre MČ Dúbravka

Spracovanie urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami v MČ Bratislava-Dúbravka

Dodávka plynových kotlov

Dúbravský fašiangový ples 2020

Zber a vyhodnotenie dát o statickej doprave v MČ Bratislava-Dúbravka

 

 

 

Dátum zverejnenia: 23.01.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 07.12.2020


Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00