10. apríla 2020
Meniny má Igor

Zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou - rok 2020

Dodávka dopravného značenia pre MČ Bratislava-Dúbravka

Dodávka úžitkového motorového vozidla N1

Dodávka klimatizačných jednotiek

Dodávka digestorov

Riešenie zálohovania dát pre MČ Dúbravka

Spracovanie urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami v MČ Bratislava-Dúbravka

Dodávka plynových kotlov

Dúbravský fašiangový ples 2020

 

Zber a vyhodnotenie dát o statickej doprave v MČ Bratislava-Dúbravka

 

 

 

Dátum zverejnenia: 23.01.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 30.03.2020

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00