4. apríla 2020
Meniny má Izidor

Oznámenie o uložení listovej zásielky na miestnom úrade

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka upozorňuje v zmysle § 5, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občana s trvalým pobytom mestská časť Bratislava-Dúbravka, že mu bola doručená písomnosť a zároveň ho vyzýva osobne si prevziať listovú zásielku na hospodárskej správe Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 • Schieberová Mária – šek
  Hlinka Damián – šek
  Rosenberger Rudolf – šek
  v lehote do 06.04.2020
 • Hušovatý Roman        - šek
  Ilko František            - šek
  Kastlerová Mária        - šek
  Patócs Arpád            - šek
  v lehote do 07.04.2020

 • Ludovít Nagy
  Ján Retišák
  v lehote do 01.05.2020


 

 

 

 Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00