21. októbra 2019
Meniny má Uršuľa

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte

Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Dúbravka upozorňuje v zmysle § 5, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občana s trvalým pobytom mestská časť Bratislava–Dúbravka, že mu bola doručená písomnosť a zároveň ho vyzýva prevziať lisovú zásielku na pošte Bratislava-Dúbravka na základe čísla zásielky pri mene, alebo oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnúť osobne na hospodárskej správe Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Dúbravka, Žatevná č. 2 v úradných hodinách:

 • Roman Vašek OA183508670SK
  Boris Vasilišin RE792174477SK
  Igor Janžetič RE689216523SK
  Katarina Vandlikova OA169657678SK
  Matej Krampl OA109712068SK, OA109711819SK, OA109711805SK, OA109712071SK, OA109711796SK
  v lehote do 18.10.2019
 • Jakub Král UC257413764SK
  Matej Krampl OA109711782SK
  Mária Olexová OA169659577SK
  v lehote do 19.10.2019

 • Alexander Nagy OA183511784SK
  Tatiana Pašeková SK005897267SK
  Zuzana Wänkeová OA109713647SK
  Ladislav Prikler OA169660371SK
  Peter Krčmárik OA169662372SK
  v lehote do 20.10.2019
 • Veronika OstrovskáOA169664475SK
  Róbert Krištof UC123433104SK
  v lehote do 21.10.2019 

 • Martin Baluch OA169665056SK
  Nikoleta Lučeničová OA169663832SK
  Jana Krenová OA169667321SK
  v lehote do 22.10.2019
   

 • Monika Moravčíková OA192923810SK
  Jaroslav Šurinčík OA192924015SK
  František Bőhm OA005715287SK
  JUDr. Peter Krištofík OA202305867SK
  Ján Petrík OA005598912SK
  Peter Tőrők OA005598696SK
  Milan Lohnický OA176337158SK
  Martin Drgoň OA 176319534Sk
  Roman Švihran OA 176345070SK
  František Valent OA 176318397SK
  Patrik Šoltys OA 176348725SK
  Dana Rácová OA 176331075 SK
  Pavel Moncmann OA 176285668SK
  v lehote do 24.10.2019
 • Martin Grázel OA134609632SK
  Adela Czápayová RE870358848SK
  Ladislav Schober Sk006193233SK
  Matin Grázel RE870116308SK
  Zuzana WankeováOA169671723SK
  Jaroslav Palša SK006100165SK
  Štefan Papeš OA169671839SK
  Lea Murčinková UC257415102SK 
  Eugen Szajko OA176523075SK
  Ján Karian OA176538061SK
  Jaroslav Šurinčík OA 176522971SK
  Martin Lieskovský OA176526752SK
  Miroslav Hodas OA176525828SK
  v lehote do 25.10.2019 

 • Mariana Balážová OA193041201SK
  v lehote do 28.10.2019
 • Irena Murčinková UC257417077SK
  Lea Murčinková UC257417063SK
  Mária Olexová OA109750605SK
  Miroslav Rybár OA075857049SK
  Jaroslav Ferianc UC257417094SK
  Daniela Ferencová OA196976923SK
  v lehote do 31.10.2019
   

 • Rudolf Biháry UC257417430SK
  Michal gabriš OA007577725SK
  Milan Slezák OA109750653SK
  Jozef Zemaník OA196980724SK
  Jozef Mikeš OA196979916SK
  Radovan Sabo OA196980715SK
  Ivan Brodanský UC100049749SK
  Martin Baluch OA196978561SK
  Iva Brodanská RE871380842SK
  Jozef Selnekovič OA007577708SK
  Juraj Mezey OA183534326SK
  Ján Kardian UC123453404SK
  Erik Lobodáš UC123453418SK 
  v lehote do 02.11.2019
 •  Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00