3. júna 2020
Meniny má Karolína

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte

Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Dúbravka upozorňuje v zmysle § 5, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občana s trvalým pobytom mestská časť Bratislava–Dúbravka, že mu bola uložená listová zásielka na pošte Bratislava-Dúbravka.

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na základe čísla zásielky.

 • Ladislav Schober SK011906918SK
  Vilma Ilková RE852974185SK
  dňa 13.05.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Nikola Dergnovičová OA006282517SK
  dňa 14.05.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Miriam Kodyš RF340477595SK
  dňa 15.05.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Marek Horniak OA006283415SK
  Ivan Kadlečík OA006283384SK
  dňa 18.05.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Denisa Gajdošová SK012204672SK
  dňa 19.05.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Juraj Vestenický OA006284138SK
  Andrej Ružička RF000186486SK
  Juraj Brejčák RE872422521SK
  dňa 20.05.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Linda Siváková SK012264530SK
  Radoslav Kopča OA071870963SK
  dňa 21.05.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Zdeňka Krúpová SK012247602SK
  Lenka Holíková RF340558419SK
  Sylvia Dúbravcová OA264494091SK
  dňa 22.05.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Tomáš Chovaniak UC135426539SK
  dňa 25.05.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Michal Barna SK012393874SK
  Patrik Šoltys RE849726515SK, RE849726435SK
  dňa 26.05.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Stanislav Kavulič SK012404245SK
  dňa 27.05.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Ladislav Schober SK012482971SK
  Lucia Hlinková SK012403395SK, SK021482985SK
  Patrícia Šándorová OA143065505SK
  Maroš Nárstek SK021403320SK
  Mário Lenčeš UC135427622SK
  Kvetoslava Mičincová OA006286258SK
  dňa 28.05.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Cintia Hudecová SK012482565SK
  dňa 28.05.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Juraj Vestenický SK012506531SK
  Ľudovít Oroš RE927799734SK
  dňa 29.05.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Mária Kavuličová RE866609394SK
  Milan Mikuláš UC135429345SK
  Silvia Bobová RF343160100SK
  Matteo Falcinelli RF340599679SK
  dňa 01.06.2020 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie
Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00