19. apríla 2021
Meniny má Jela

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte

Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Dúbravka upozorňuje v zmysle § 5, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občana s trvalým pobytom mestská časť Bratislava–Dúbravka, že mu bola uložená listová zásielka na pošte Bratislava-Dúbravka.

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na základe čísla zásielky.

 • Radovan Sabo OA228133603SK
  dňa 25.03.2021 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Štefan Pipa OA287478786S
  Ivana Žemberová OA314775843SK
  Jozef Brunclík OA232295735SK
  dňa 26.03.2021 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Radovan Sabo OA228135649SK
  Maroš Náprstek SK021606175SK
  Jozef Brunclík OA232295721SK
  Jana Fialová OA007685755SK
  Antonia Náprstková SK021606161SK
  dňa 29.03.2021 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Jozef Hanulec OA142797053SK
  Barbora Rakayová OA232299309SK
  Monika Ľuptáková OA232300205SK
  dňa 30.03.2021 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Cintia Hudecová 4C135876966SK
  Linda Madarásová SK021722128SK
  dňa 31.03.2021 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Miroslava AchenbergerSK021775987SK
  Andrea Trávničková UC099977602SK
  Katarína Kuttnig SK 021775845SK
  Peter Törok SK021721723SK
  Martin Baruch SK021776015SK
  dňa 06.04.2021 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Peter Vachálek SK021852763SK
  Martin Baluch SK021880693SK
  Peter Krčmárik
  Lucia Hlinková SK021880676SK, SK 021880680SK
  Viliam Fekete UC135962214SK
  dňa 07.04.2021 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Martin Baluch SK021903363SK
  Michal Barna UC136007493SK
  Ján Gajdár OA296458453SK
  Angela Jakubcová SK021880132SK
  Oliver Jonis OA257412684SK
  Jana Krenová SK021827361SK
  Viera Lackovičová UC244115197SK
  Barbara Orlická UC244115356SK
  Robert Polepil OA257412622SK
  dňa 8.4.2021 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie.

 • Lucia Hlinková SK021964481SK
  Jakub Chrenko OA251963397SK
  dňa 9.04.2021 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie.

 • Maroš Náprstek SK 022004093SK
  Zuzana Kolibáčová SK 022074314SK
  dňa 12.04.2021 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Vojtech Rácz OA306629407SK
  Otto Lida UC241639045SK
  Mário Lenčéš RF241246525SK
  Martin Baluch SK022004548SK
  Jozef Kuzma SK022004517SK
  dňa 13.04.2021 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Jozef Jaroš OA120857784SK
  Erik Lobodáš RF010698564SK
  dňa 14.04.2021 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie

 • Milan Mikuláš OA351087503SK
  Martin Lieskovský OA351087928SK
  Michaela Ernstová OA351088132SK
  Lucia Hlinková OA351091091SK
  Mária Löblová SK022138068SK
  Dana Rácová UC282098755SK
  Peter Mesároš OA326239811SK
  Jozef Cirhovský OA251971274SK
  Iveta Kubišová OA251969341SK
  Milan Bartovský OA251968690SK
  dňa 15.04.2021 s odbernou lehotou 18 kalendárnych dní na vyzdvihnutie
Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00