28. januára 2022
Meniny má Alfonz

Bezplatná právna poradňa

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je bezplatná právna poradňa zrušená.
O jej opätovnom otvorení budeme informovať.
Ďakujeme za pochopenie

Kde sídli právna poradňa:
Právna poradňa sídli od októbra 2021 v KC Fontána, Ožvoldíkova 12

Komu poskytuje právne poradenstvo:
Právne poradenstvo poskytuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. V prípade záujmu o právne poradenstvo predložia záujemcovia občiansky preukaz, aby bolo možné overiť adresu ich trvalého pobytu.

Kto poskytuje právne poradenstvo:
Právne poradenstvo bezplatne poskytuje JUDr. Kristína Cigáneková.

V akých oblastiach je poskytované právne poradenstvo:

  • exekúcie,
  • otázky týkajúce sa rodinných vzťahov, ako napr. rozvod, rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, určenie/zapretie otcovstva, výživné,
  • otázky týkajúce sa dedičského konania,
  • otázky týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov,
  • poradenstvo vo veciach zmluvných vzťahov, napr. uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy,
  • otázky majetkovej povahy, napr. vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, predaja/kúpy nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností nezapísaných na liste vlastníctva, výpovede z nájmu,
  • problémy na úseku ochrany spotrebiteľa, napr. reklamácie tovaru alebo služieb,
  • otázky právnej ochrany, ako napr. usmernenia v súdnych sporoch a v konaniach pred štátnymi orgánmi.

Akou formou prebieha právne poradenstvo:
Služby právnej poradne sú poskytované formou osobných konzultácií s právnikmi. 

Kedy je právna poradňa k dispozícii občanom:
V stredu 03.11.2021 od 9:00 do 12:00 a 24.11.2021 od 13:00 do 16:00.


Poradňa neposkytuje právne poradenstvo v trestných veciach a nezastupuje občanov v súdnych konaniach ani v konaniach pred inými štátnymi orgánmi.

 

Právna poradňa pre občanov začala fungovať dňa 08.04.2015

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 03.01.2022

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

  

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je bezplatná právna poradňa zrušená.