Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. júna 2024
Meniny má Valéria

Civilná ochrana - Informácie

 

PLÁN OCHRANY OBYVATEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-DÚBRAVKA:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka má v súlade so Zákonom č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a Vyhláškou MV SR č. 328/2012 o podrobnostiach evakuácie vypracované podrobné evakuačné plány podľa charakteru prípadnej mimoriadnej udalosti, ktorá by mohla nastať.

Hlavnou úlohou vykonania evakuácie je včasný a organizovaný odsun ohrozených osôb, domácich zvierat, prípadne vecí z ohrozeného územia po vzniku mimoriadnej udalosti ako základné opatrenie v rámci kolektívnej ochrany v dôsledku nevyhnutného časového obmedzenia pohybu osôb na ohrozenom území.

Na základe schválených evakuačných plánov sa v mestskej časti Bratislava-Dúbravka evakuácia vyhlasuje zásadne až po vyhlásení príslušnej mimoriadnej situácie. O vyhlásení mimoriadnej situácie podľa jej rozsahu rozhodujú Vláda SR, Ministerstvo vnútra SR, resp. Okresné úrady alebo obec.

V podmienkach mestskej časti Bratislava-Dúbravka sú vypracované rozdielne spôsoby zabezpečenia evakuácie podľa typu ohrozenia:

 1. Ohrozenia mimo času vojny a vojnového stavu:
  1. evakuácia pri úniku amoniaku zo Zimného štadióna, Harmincova 2 Bratislava
  2. evakuácia pri úniku nebezpečných látok v dôsledku havárie alebo dopravnej nehody pri preprave na diaľnici, resp. po železnici
  3. evakuácia pri ohrození nepriaznivými poveternostnými javmi (snehová kalamita, námraza, búrka, víchrica a pod.)
  4. evakuácia pri ohrození možnými negatívnymi aktivitami ľudí, ktorými navedú nebezpečnú situáciu pre život a zdravie obyvateľov
  5. evakuácia pri ohrození možným teroristickým útokom (napr. útok na objekty, ktorých narušenie vytvorí bezprostredné ohrozenie veľkého množstva ľudí nebezpečnou látkou)
 2. Ohrozenia v čase vojny a vojnového stavu za situácie, že mestská časť Bratislava–Dúbravka bude určená za územie na zabezpečovanie úloh obrany štátu.

Je dôležité širokú verejnosť upokojiť a upozorniť, že k žiadnemu ohrozeniu obyvateľov MČ nedošlo, nedochádza a ani nebola vyhlásená mimoriadna situácia vyžadujúca aktiváciu evakuačných plánov MČ. Vláda SR síce schválila vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR od soboty 26.2.2022, ale táto mimoriadna situácia nevyžaduje zo strany samospráv vykonávať žiadne kroky vo veci prípadnej aktivácie evakuačných plánov alebo iných oblastiach civilnej ochrany.

Na otázky týkajúce sa úkrytov pre obyvateľstvo uvádzame, že Ministerstvo vnútra prostredníctvom svojich okresných úradov buduje a spravuje úkryty vyšších kategórií - (tzv. kategória odolné úkryty a plynotesné úkryty).

Mestská časť nemá v Dúbravke v správe žiadny úkryt vyššej kategórie a ani vedomosť, že by sa tu takýto úkryt vyskytoval. Bližšie informácie k problematike civilnej ochrany nájdete na stránke okresného úradu – odbor krízového riadenia alebo na stránkach hlavného mesta Bratislavy.

Úlohou samospráv je evidencia tzv. Jednoduchých Úkrytov Budovaných Svojpomocne (JÚBS). Jedná sa o vhodné podzemné alebo nadzemné časti existujúcich bytových a administratívnych budov a stavieb (suterény, pivnice, podzemné parkoviská a podobne), ktoré je možné jednoduchými úpravami premeniť na jednoduchý úkryt. Momentálne zo strany bratislavských samospráv prebieha aktualizácia zoznamov JÚBS a ďalej budeme postupovať podľa pokynov okresného úradu.

 

Termíny akustického preskúšania sirén 
 Dátum  Čas  Varovacia a vyrozumievacia sieť civilnej ochrany – Elektronické sirény
13.01.2023 12:00 tichá skúśka (TMS)
10.02.2023 12:00 tichá skúśka (TMS)
10.03.2023 12:00 hlasitá skúška (TMS) celá SR
14.04.2023 12:00 tichá skúśka (TMS)
12.05.2023 12:00 tichá skúśka (TMS)
09.06.2023 12:00 hlasitá skúška (RDS) celá SR
14.07.2023 12:00 tichá skúśka (TMS)
11.08.2023 12:00 tichá skúśka (TMS)
08.09.2023 12:00 hlasitá skúška (TMS) celá SR
13.10.2023 12:00 tichá skúśka (TMS)
10.11.2023 12:00 tichá skúśka (TMS)
08.12.2023 12:00 hlasitá skúška (RDS) celá SR

TMS (angl. Telemetry Monitoring System) – Telemetrický monitorovací systém
RDS (angl. RadioData System) – Rádiový dátový systém

 


Dátum zverejnenia: 03.03.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 12.01.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00