Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

1. marca 2024
Meniny má Albín

Zápisy detí do materských škôl 2022

Zápisy detí do materských škôl 2022

Už šiesty rok mestská časť Bratislava-Dúbravka zapisuje deti do materských škôl elektronicky. Stačí kliknúť na web mestskej časti www.dubravka.sk a do 20. mája vyplniť elektronický formulár.

Nájsť sa dá na webe v sekcii: Potrebujem vybaviť – Školstvo, vzdelávanie a šport-Prijatie dieťaťa do materskej školy. Žiadosť potom treba potvrdiť u lekára a odovzdať riaditeľke vybranej materskej školy v určený termín.

Tento postup zápisov mestská časť zaviedla s cieľom zrýchlenia a zefektívnenia postupov.

 

Žiadosť osobne do jednej materskej školy

Zákonný zástupca dieťaťa elektronický formulár vyplní a odošle. Na základe toho na kontaktné e-mailové adresy dostane potvrdzujúcu správu. Ak by potvrdzujúca správa neprišla, je treba osloviť útvar informatiky mailom anna.kupkova@dubravka.sk alebo telefonicky na čísle 02/69202507. Bližšie informácie poskytne tiež školský úrad na čísle 02/6010 1158.

V prílohe potvrdzujúceho e-mailu je žiadosť, ktorú zákonný zástupca vytlačí a zanesie ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ako aj doplnenie údajov o povinnom očkovaní dieťaťa. Potvrdenú a podpísanú žiadosť následne odnesie riaditeľke tej materskej školy, ktorú uviedol v žiadosti ako prvú v poradí.

Riaditeľky materských škôl budú preberať žiadosti osobne v stredu a vo štvrtok 25. a 26. mája 2022 od 15.00 do 17.00. Žiadosť zaevidujú a do 15. júna 2022 zašlú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa. Preberanie žiadostí bude prebiehať bez detí.

V prípade, že rodičia registráciu elektronicky nevyplnia, neskôr to na základe odovzdanej prihlášky na predprimárne vzdelanie urobí riaditeľka materskej školy, kde rodič žiadosť odovzdá.

Na zápis zákonný zástupca potrebuje aj občiansky preukaz na nahliadnutie pre riaditeľku materskej školy a rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží i vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Tisícka detí v 12 materských školách

Dúbravka je zriaďovateľom dvanástich materských škôl so 48 triedami. Aktuálne navštevuje materské školy 1059 detí.

Podľa vlaňajšej novely zákona je pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, predprimárne vzdelávanie povinné. Prednostne sa tiež musia prijať deti, ktoré dovŕšili vek šesť rokov, ale nedosiahli školskú zrelosť, čiže pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Do materskej školy sa spravidla prijíma dieťa od troch rokov veku. Prioritou mestskej časti je prijať všetky deti, ktoré dovŕšia tri roky k 31. augustu 2022. Dobrou správou je, že aj vďaka otvoreniu dvoch nových materských škôl v Dúbravke sa to v posledných rokoch podarilo. Pri prijímaní zaváži, okrem veku dieťaťa, i súrodenec v materskej škole.

 

Päťročné deti povinne do materskej školy

Vlaňajšia novela školského zákona priniesla so sebou aj povinnosť navštevovať materskú školu pre deti, ktoré dovŕšia päť rokov do 31. augusta pred začiatkom školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Rodič je povinný také dieťa zapísať do materskej školy na plnenie predprimárneho vzdelávania, pričom príspevok na pobyt päťročného dieťaťa v materskej škole neplatí.

Novinkou v súvislosti s materskými školami je spádovosť s príslušnými názvami ulíc. Na poslednom miestnom zastupiteľstve dúbravskí poslanci schválili k tejto novele všeobecne záväzné nariadenie. Vychádza zo zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a určuje spádové materské školy pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole. Rodič môže vybrať aj inú materskú školu, do ktorej riaditeľ dieťa prijme len vtedy, ak je voľná kapacita. V spádovej materskej škole podľa trvalého pobytu má dieťa predprimárne vzdelávanie garantované. Riaditeľ spádovej materskej školy preto na povinné predprimárne vzdelávanie prednostne prijíma deti s trvalým pobytom v danej obci.

V súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, môže rodič požiadať o individuálne vzdelávanie pri splnení zákonných podmienok. Rozhoduje o ňom riaditeľka vybranej materskej školy. Dôvodom pre individuálne vzdelávanie môže byť zdravotný stav dieťaťa, alebo žiadosť zákonného zástupcu, rodiča. Aj rodičia detí, ktorí chcú riešiť vzdelávanie svojho dieťaťa individuálne, musia dieťa zapísať v stanovenom termíne do 20.mája 2022.


Zápis do MŠ

  • Od 1. mája - 20. mája vyplniť online formulár - www.dubravka.sk v sekcii: Potrebujem vybaviť – Školstvo, vzdelávanie a šport - Prijatie dieťaťa do materskej školy. Žiadosť potvrdiť u lekára.
  • 25. a 26. mája od 15.00 do 17.00 - potvrdenú a podpísanú žiadosť osobne odniesť riaditeľke vybranej materskej školy


Dvanásť spádových materských škôl

1.    Materská škola, Bazovského 4 - Batkova, Bazovského, Červeňákova, Janka Alexiho, Landauova, Violy Valachovej

2.    Materská škola, Bullova 2 - Bullova, Harmincova, Húščavova, Lipského, Ľ. Zúbka, Polianky, Pri štadióne

3.    Materská škola, Cabanova 44 - Cabanova, Homolova, Kristy Bendovej, Martina Granca, Tranovského, Moyšova

4.    Materská škola, Damborského 3 - Bagarova, Beňovského, Bošániho, Damborského, Nemčíkova.

5.    Materská škola, Fedákova 1 - Fedákova, Oskorušova, Pekníkova, Pod záhradami, Repašského, Saratovská č. 1,5,7, Žatevná

6.    Materská škola, Galbavého 5 - Galbavého, Jura Hronca, Chrobákova, Jána Valašťana Dolinského, Koprivnická, Plachého, Považanova, Strmé sady, Strmý bok, Talichova, Tavarikova osada, Tulipánova, Vendelínska

7.     Materská škola, Nejedlého 8 - Agátova, Dúbravčická, Na Vrátkach, Nejedlého 1 až 16, 18, 20, Pri hrubej lúke

8.    Materská škola, Ožvoldíkova 15 - Gallayova, Karola Adlera, Ožvoldíkova

9. Materská škola, Pri kríži 11 - Brižitská, Čiernohorská, Jadranská, Kajerka, K horánskej studni, Novodvorská, Popovová, Pri kríži, Saratovská č. 15,17,19, Štepná

10. Materská škola, Sekurisova 10 - Drobného párne č. 2 až 24, Nejedlého nepárne č. 17 až 73, Saratovská č. 8 až 28, Sekurisova

11. Materská škola, Švantnerova 1 - Bezekova, Bujnákova, Hanulova, Klimkovičova, Kudlákova, M. Sch. Trnavského, Sokolíkova, Švantnerova, Zahradkárska

12. Materská škola, Ušiakova 1 - Bilíkova, Dražická, Drobného nepárne č.1 až 27, Kpt. Rašu, Lysákova, Saratovská č. 2,4,6, Trhová, UšiakovaDátum zverejnenia: 24.04.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 24.04.2022Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00