Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. júna 2024
Meniny má Valéria

Zápisy do škôlok sa blížia

Zápisy do škôlok sa blížia

Už siedmy rok zapisuje mestská časť Bratislava-Dúbravka deti do materských škôl elektronicky. Stačí kliknúť na web mestskej časti www.dubravka.sk a do 22. mája vyplniť elektronický formulár. Nájsť sa dá na webe v sekcii: Potrebujem vybaviť – Školstvo, vzdelávanie a šport-Prijatie dieťaťa do materskej školy. Zákonný zástupca dieťaťa elektronický formulár vyplní a odošle.

Na základe toho na kontaktné e-mailové adresy dostane potvrdzujúcu správu. Ak by potvrdzujúca správa neprišla, treba osloviť útvar informatiky mailom anna.kupkova@dubravka.sk alebo telefonicky na čísle 02/69202507. Bližšie informácie poskytne tiež školský úrad na čísle 02/6010 1158. V prílohe potvrdzujúceho e-mailu je žiadosť, ktorú zákonný zástupca vytlačí a zanesie ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ako aj na doplnenie údajov o povinnom očkovaní dieťaťa.

Osobne s dokladmi

Žiadosť potom treba potvrdiť u lekára a odovzdať riaditeľke vybranej materskej školy v určený termín. Riaditeľky budú preberať žiadosti osobne v stredu a vo štvrtok 24. a 25. mája 2023 od 15.00 do 17.00. Žiadosť zaevidujú a do 30. júna 2023 zašlú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa. Preberanie žiadostí bude prebiehať bez detí.

V prípade, že rodičia registráciu elektronicky nevyplnia, neskôr to na základe odovzdanej prihlášky na predprimárne vzdelanie urobí riaditeľka materskej školy, kde rodič žiadosť odovzdá. Na zápis zákonný zástupca potrebuje aj občiansky preukaz na nahliadnutie pre riaditeľku materskej školy a rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží i vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Päťroční povinne

Dúbravka je zriaďovateľom dvanástich materských škôl so 48 triedami. Aktuálne navštevuje materské školy okolo 1050 detí.

Podľa novely zákona z roku 2021 je pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023, predprimárne vzdelávanie povinné, pričom príspevok na pobyt päťročného dieťaťa v materskej škole rodič neplatí. Prednostne sa tiež musia prijať deti, ktoré dovŕšili vek šesť rokov, ale nedosiahli školskú zrelosť, čiže pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Do materskej školy sa spravidla prijíma dieťa od troch rokov veku. Prioritou mestskej časti je prijať všetky dúbravské deti, ktoré dovŕšia tri roky k 31. augustu 2023. Dobrou správou je, že aj vďaka otvoreniu dvoch nových materských škôl v Dúbravke sa to v posledných rokoch podarilo. Pri prijímaní zaváži okrem veku dieťaťa i súrodenec v materskej škole.

Pre päťročné deti, ktoré majú materskú školu povinnú, sú dané takzvané spádové materské školy, viazané na trvalý pobyt dieťaťa. Rodič môže vybrať aj inú materskú školu, do ktorej riaditeľ dieťa prijme len vtedy, ak je voľná kapacita. V spádovej materskej škole podľa trvalého pobytu má dieťa predprimárne vzdelávanie garantované.

Od 1. mája - 22. mája vyplniť online formulár - www.dubravka.sk v sekcii: Potrebujem vybaviť – Školstvo, vzdelávanie a šport - Prijatie dieťaťa do materskej školy.

Materské školy a spádové ulice 

- MŠ Bazovského 4 - Batkova, Bazovského, Červeňákova, Janka Alexyho, Landauova, Violy Valachovej

- MŠ Bullova 2 - Bullova, Harmincova, Húščavova, Lipského, Ľ. Zúbka, Polianky, Pri štadióne

- MŠ Cabanova 44 - Cabanova, Homolova, Kristy Bendovej, Martina Granca, Tranovského, Moyšova

- MŠ Damborského 3 - Bagarova, Beňovského, Bošániho, Damborského, Nemčíkova.

- MŠ Fedákova 1 - Fedákova, Oskorušova, Pekníkova, Pod záhradami, Repašského, Saratovská č. 1,5,7, Žatevná 6.

- MŠ Galbavého 5 - Galbavého, Jura Hronca, Chrobákova, Jána Valašťana Dolinského, Koprivnická, Plachého, Považanova, Strmé sady, Strmý bok, Talichova, Tavarikova osada, Tulipánova, Vendelínska

- MŠ Nejedlého 8 - Agátova, Dúbravčická, Na Vrátkach, Nejedlého 1 až 16, 18, 20, Pri hrubej lúke

- MŠ Ožvoldíkova 15 - Gallayova, Karola Adlera, Ožvoldíkova 9.

- MŠ Pri kríži 11 - Brižitská, Čiernohorská, Jadranská, Kajerka, K horánskej studni, Novodvorská, Popovová, Pri kríži, Saratovská č. 15,17,19, Štepná 10.

- MŠ Sekurisova 10 - Drobného párne č. 2 až 24, Nejedlého nepárne č. 17 až 73, Saratovská č. 8 až 28, Sekurisova 11.

- MŠ Švantnerova 1 - Bezekova, Bujnákova, Hanulova, Klimkovičova, Kudlákova, M. Sch. Trnavského, Sokolíkova, Švantnerova, Zahradkárska 12.

- MŠ Ušiakova 1 - Bilíkova, Dražická, Drobného nepárne č.1 až 27, Kpt. Rašu, Lysákova, Saratovská č. 2,4,6, Trhová, Ušiakova 

Dátum zverejnenia: 07.05.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 07.05.2023Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00