Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

13. júla 2024
Meniny má Margita

Zápisy prvákov na školský rok 2023/2024

Zápisy prvákov na školský rok 2023/2024

Všetky deti, ktoré do konca augusta tohto roku dovŕšia šesť rokov veku, a aj tie, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku, čakajú aprílové zápisy do základných škôl na školský rok 2023/2024. Na zápis je potrebné zobrať občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Po dvojročnej pandemickej pauze, kedy prebiehali zápisy do škôl bez prítomnosti detí, budú zápisy opäť klasické. Budúci prváci sa ich zúčastnia osobne spolu s rodičmi. Termín slávnostno-dôležitej udalosti v živote žiaka pripadol na stredu a štvrtok 19. a 20. apríla od 15.00 do 18.00.

Počas týchto dní sa môžu na školách informovať aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Čo vziať na zápis

Na zápis v tieto dni musia prísť deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok a budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní. Prihlásiť do školy musia zákonní zástupcovia aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zákonný zástupca tohto dieťaťa doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, a to najneskôr do 15. júna 2023.

Na zápis zákonný zástupca dieťaťa potrebuje: občiansky preukaz, rodný list, respektíve výpis z knihy narodených zapisujúceho dieťaťa a v prípade potreby preukázateľný doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa.

Podľa obvodov

Dúbravka má štyri základné školy, ktoré zriaďuje mestská časť a tri, ktoré patria iným zriaďovateľom – špeciálna, súkromná a britská.

Miestne zastupiteľstvo určilo v roku 2004 školské obvody jednotlivých škôl, upravovalo ich v roku 2015. Podľa ulíc a trvalého bydliska tak obyvatelia patria k jednotlivým školským obvodom - školám. Rodič môže zapísať dieťa na ktorúkoľvek základnú školu. Školy však musia prioritne prijímať žiakov podľa školských obvodov. O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ a musí tak urobiť najneskôr do 15. júna.

Zapísať sa musí aj dieťa, ktoré bude navštevovať školu v zahraničí, a to v škole podľa trvalého bydliska.

Zápis je povinný, porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok a zákonný zástupca môže dostať pokutu. Žiadosti o zápis dieťaťa do 1. ročníka základnej školy rodičia nájdu na webovej stránke príslušnej základnej školy, do ktorej chcú dieťa zapísať.


Školské obvody v Dúbravke:

1. obvod – ZŠ Pri kríži Brižitská, Cabanova, Čiernohorská, Fedákova, Gallayova, Homolova, Jadranská, Kajerka, Karola Adlera, Kristy Bendovej, Martina Granca, Novodvorská, Ožvoldíkova, Pekníkova, Pod záhradami, Popovova, Pri kríži, Repašského, Štepná, Tranovského, Žatevná

2. obvod – ZŠ Nejedlého Agátová, Dražická, Dúbravčická, Drobného, Kpt. Rašu, Lysákova, Na vrátkach, Nejedlého, Pri hrubej lúke, Saratovská, Sekurisova, Trhová, Ušiakova

3. obvod – ZŠ Sokolíkova Bezekova, Bujnákova, Galbavého, Jura Hronca, Chrobákova, Jána Valašťana Dolinského, K horánskejstudni, Klimkovičova, Koprivnická, Kudlákova, Oskorušová, Pántikova, Plachého, Považanova, Sokolíkova, Strmé sady, Strmý bok, Švantnerova, Talichova, Tavarikova osada, Tulipánová, Vendelínska, Záhradkárska

4. obvod – ZŠ Beňovského Bagarova, Batkova, Bazovského, Beňovského, Bilíkova, Bošániho, Bullova, Červeňákova, Damborského, Hanulova, Harmincova, Húščavova, Janka Alexyho, Landauova, Lipského, Ľuda Zúbka, M. Sch. Trnavského, Nemčíkova, Polianky, Pri štadióne, Violy Valachovej

ZŠ Beňovského 1 - www.zsbenovskehoba.edupage.org

ZŠ Nejedlého 8     - www.zsnejedleho.edupage.org

ZŠ Pri kríži 11 - www.prikrizi.sk

ZŠ Sokolíkova 2    - www.zssokolikova.sk

 

Oznámenie o povinnom zápise – klik 

Dátum zverejnenia: 14.03.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 14.03.2023Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00