Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

19. júna 2024
Meniny má Alfréd

Zmena intervalu odvozu triedeného odpadu z rodinných domov

Zmena intervalu odvozu triedeného odpadu z rodinných domov

Hlavné mesto v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) mení od júna 2023 interval odvozu triedeného odpadu z rodinných domov formou vrecového zberu (D2D) z 2x mesačne na 1x za 28 dní. Odvoz modrých aj žltých vriec bude prebiehať vždy v rovnaký deň v týždni - každých 28 dní.

Dôvodom zmeny je zefektívnenie zvozu – úspora financií a zníženie CO2

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý platia poplatníci, zahŕňa zber a spracovanie iba zmesového komunálneho odpadu, kuchynského a záhradného bioodpadu. Za odvoz triedeného odpadu neplatia domácnosti, ale tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov, v Bratislave OZV  NATUR-PACK, a.s. Od 6. septembra 2021 OZV NATUR-PACK financovala pre Bratislavčanky a Bratislavčanov nadštandard v podobe odvozu dvakrát mesačne, a teda nad rámec toho, čo vyžaduje zákon o odpadoch a aká je prax v iných slovenských mestách. Pre zvyšujúce sa náklady už, žiaľ, nie je možné pokračovať v pôvodnej frekvencii zberu. Ak by druhý odvoz do mesiaca malo financovať mesto Bratislava, znamenalo by to dodatočných niekoľko stotisíc eur ročne z jeho rozpočtu. V dôsledku nedávnych zmien presadených vládou, ktoré zoberú z rozpočtu Bratislavy milióny eur ročne, si dnes takýto výdavok nemôže dovoliť.

Z analýz realizovaných v roku 2022 vyplýva, že z celkového počtu rozdaných modrých vriec sa využíva len 38 % a v prípade žltých vriec len 43 %. Od zavedenia zálohového systému nápojových obalov došlo k ich výraznému poklesu v triedenom zbere. Celkový objem odpadov v žltých nádobách a vreciach tak klesol takmer o polovicu. To znamená, že domácnosti zapojené do vrecového zberu
produkujú menší objem triedeného odpadu, než na aký bol systém pôvodne nastavený. Týmto krokom súčasne znížime počet najazdených kilometrov o 60 tisíc ročne, čím prispejeme aj k znižovaniu uhlíkovej stopy našich vozidiel. Zmena prispeje aj k odľahčeniu dopravnej situácie a zabezpečí poriadok v uliciach rodinných domov. Aj v tomto roku sú naplánované analýzy, ktoré budú zamerané na úroveň a čistotu vytriedeného odpadu.

Sprístupňovanie a distribúcia vriec

Uzavreté žlté a modré vrecia musia byť vyložené v deň odvozu od 6:00 do 18:00 hod. na obvyklom mieste zberu zmesového komunálneho odpadu. Toto miesto a vrecia musia byť viditeľné a dostupné pre posádku a zvozovú techniku. Obyvatelia majú stále k dispozícii dostatočný počet vriec. V prípade potreby môžu vykladať aj viac vriec naraz. Aj tento rok OLO distribuuje vrecia priamo domov, a to od mája do konca novembra. Harmonogram distribúcie vriec v tomto roku nájdu obyvatelia na stránke: https://www.olo.sk/distribucia-zltych-a-modrych-vriec-pre-rodinne-domy-v-roku-2023/.

Každé zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu má nárok na 30 ks žltých a 20 kusov modrých vriec bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Nárok na viac vriec vzniká iba tým rodinným domom, v ktorých je registrovaných viac zapojení do systému zberu odpadu. V prípade väčšej produkcie triedeného odpadu môžu obyvatelia navštíviť Zákaznícke centrum OLO na Ivanskej ceste 22, počas pracovných dní, od 7:00 do 16:00 hod., kde im budú poskytnuté ďalšie vrecia.

V prípade záujmu môže OLO poskytnúť obyvateľom 120 litrové alebo 240 litrové zberné nádoby na uskladnenie a vykladanie vriec. Za nákupnú cenu si ich môžu objednať aj s dodaním
priamo domov na zákazníckom centre OLO prostredníctvom e-mailu zakazka@olo.sk alebo telefonicky na 02/50 110 660. Aj v prípade použitia týchto nádob je nutné vkladať odpad do nami dodaných vriec. Pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať len vrecia z nádob, preto je potrebné, aby boli vrecia riadne   uzatvorené. Používajte iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO.  V deň odvozu môžu obyvatelia vykladať zaviazané vrecia aj vo vlastných žltých a modrých nádobách. Nádoba by mala byť v maximálnom objeme 240 l a farebne zhodná s farbou dodaného vreca.

Harmonogram odvozu

Posledné odvozy podľa pôvodného intervalu budú realizované od 22. mája do 8. júna 2023. Harmonogram odvozu s novým intervalom platný od 5. júna 2023 je zverejnený na https://www.olo.sk/odvozovy-den-triedeneho-odpadu-vrecovy-zber/.

Obyvatelia budú o zmene informovaní tiež prostredníctvom informačného letáka, ktorý bude distribuovaný od 29. do 31. mája, a to do poštových schránok všetkých domácností rodinných domov zapojených do systému vrecového zberu. Túto informáciu bude OLO spolu s Hlavným mestom a mestskými časťami komunikovať prostredníctvom web-stránky, sociálnych sietí a ďalších komunikačných kanálov. O zmene intervalu bude OLO obyvateľov postupne informovať aj formou SMS.

Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov.

 
Dátum zverejnenia: 26.05.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 26.05.2023Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00