25. septembra 2018
Meniny má Vladislav

Užívanie verejného priestranstva

Čo vybavíte

Na základe povolenia vydaného oddelením územného rozvoja a životného prostredia je daňovníkovi vyrubená daň za zaujatie verejného priestranstva (parkovania, rozkopávky, skládky). Následne referent miestnych daní vyhotoví rozhodnutie s vyrubenou výškou dane a zašle poštou daňovníkovi. Na základe rozhodnutia je daňovník povinný uhradiť daň v stanovenom termíne (do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia).

 

Čo k tomu potrebujete

Vyplnené tlačivo miestneho úradu „Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva“. Predtlačený formulár nájdete priamo na referáte miestnych daní, alebo v elektronickej podobe tu ako súčasť dokumentu:

 

Správne poplatky

bez poplatku

 

Kde vybavíte

Kancelária B – referát miestnych daní      
Žatevná 4        

Zodpovedná osoba:       
Zuzana Mísalová      
E-mail: zuzana.misalova@dubravka.sk        
Telefón: 02/69 20 25 82 

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8.00-12.00 13.00-17.00        
Streda: 8.00-12.00 13.00-16.00       
Štvrtok: 13.00-16.00 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 29.03.2018

Kontakt:

Kancelária B – referát miestnych daní     
Žatevná 4
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Zuzana Mísalová     
E-mail: zuzana.misalova@dubravka.sk
Telefón: 02/ 69 20 25 82       

 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00