15. decembra 2017
Meniny má Ivica

Ohlasovňa pobytu

 

Čo vybavíte :

 • prihlásenie na trvalý pobyt
 • prihlásenie na prechodný pobyt
 • zrušenie pobytu
 • odhlásenie z pobytu do zahraničia
 • potvrdenie o pobyte

Čo k tomu potrebujete :
k prihláseniu na pobyt

TRVALÝ POBYT

 1. platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
 2. ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list - originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom;
 3. platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny;
 4. originál výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu;
 5. ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou;
 6. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov/ spoluvlastníkov nehnuteľnosti, príp. vlastníci môžu dať súhlas priamo na ohlasovni pobytov.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie :

 1. vlastníka alebo spoluvlastníka;
 2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti;
 3. ide o prihlásenie manžela/manželky, alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.

PRECHODNÝ POBYT

 • pokiaľ sa občan prihlasuje na byt / dom, predkladá doklady ako pri trvalom pobyte;
 • pokiaľ sa občan prihlasuje na ubytovňu, predkladá okrem platného občianskeho preukazu aj prihlasovací lístok na prechodný pobyt, potvrdený ubytovacím zariadením.

Všetky doklady sa predkladajú v origináloch / sú iba k nahliadnutiu /

Iné / zrušenie pobytu, vysťahovanie.../
Pre informácie o iných životných situáciách sa informujte priamo na ohlasovni pobytov

SPRÁVNE POPLATKY:

Potvrdenie o pobyte - 5,00 €
Oznámenie o pobyte - 5,00 €

Kde vybavíte :

Ohlasovňa pobytov
Žatevná 4

Zodpovedná osoba :

Chromeková Eva
e-mail: chromekova@dubravka.sk
telefón: 02/69 20 25 38

Kedy vybavíte

Pondelok: 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda: 8.00-12.00 13.00-16.00
Štvrtok: 13.00-16.00

 

Matrika

Informácie o matrike nájdete tu

Matrika pre mestskú časť Dúbravka je na Nám. sv. Františka 8 v Karlovej Vsi

Telefónne číslo – informačná kancelária:
02/60 25 91 11

Stránkové hodiny:
Pondelok: 8,00 - 12,00    13,00 – 17,00
Streda: 8,00 - 12,00    13,00 – 17,00 
Piatok: 8,00 - 13,30 

 

 


Kontakt:

Kancelária A – Ohlasovňa pobytov
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Chromeková Eva
E-mail: chromekova@dubravka.sk
Telefón: 02/69 20 25 38

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Štvrtok
13:00 – 16:00