Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. februára 2024
Meniny má Frederik

Ohlasovňa pobytu

Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný podľa Zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na pobyt buď priamo v kancelárii ohlasovne pobytov, alebo elektronicky zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom informačného systému centrálnej ohlasovne na ústrednom portáli verejnej správy odkiaľ bude po výbere služby presmerovaný na portál elektronických služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Elektronické podanie:  

 

Čo vybavíte

 • prihlásenie na trvalý pobyt
 • prihlásenie na prechodný pobyt
 • zrušenie pobytu
 • odhlásenie z pobytu do zahraničia
 • potvrdenie o pobyte

 

Čo k tomu potrebujete

Trvalý pobyt
 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list - originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny,
 • ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov/ spoluvlastníkov nehnuteľnosti, príp. vlastníci môžu dať súhlas priamo na ohlasovni pobytov.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie :

 • vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • ide o prihlásenie manžela/manželky, alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.
Prechodný pobyt
 • pokiaľ sa občan prihlasuje na byt/dom, predkladá doklady ako pri trvalom pobyte,
 • pokiaľ sa občan prihlasuje na ubytovňu, predkladá okrem platného občianskeho preukazu aj prihlasovací lístok na prechodný pobyt, potvrdený ubytovacím zariadením.

Všetky doklady sa predkladajú v origináloch (sú iba k nahliadnutiu).

Iné

Pre informácie o iných životných situáciách (napr. zrušenie pobytu, vysťahovanie) sa informujte priamo na ohlasovni pobytov

Správne poplatky

Potvrdenie o pobyte - 5 EUR
Oznámenie o pobyte - 5 EUR

 

Kde vybavíte

Ohlasovňa pobytu sa nachádza v kancelárii A, v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na ulici Žatevná 4

 


Matrika

Matrika pre mestskú časť Dúbravka je na Nám. sv. Františka 8 v Karlovej Vsi

Telefón – informačná kancelária:
02/70711106, 02/70711105

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 30.05.2021

Kontakt:

Kancelária A
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Marta Šimovcová
Telefón: 02/69202538
E-mail: ohlasovna@dubravka.sk
 
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00