Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. mája 2024
Meniny má Urban

Prístup k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Čo vybavíte

Žiadosť o prístup k archívnym dokumentom v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov je možné podať:

  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka Bratislava, Organizačné oddelenie, Žatevná 2, 844 02 Bratislava,
  • na adrese elektronickej pošty podatelna@dubravka.sk,
  • osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka počas úradných hodín.

Žiadosť o prístup k archívnym dokumentom musí obsahovať identifikáciu žiadateľa (priezvisko, meno a adresu fyzickej osoby, rodné číslo alebo názov, sídlo a  IČO právnickej osoby), údaje o požadovanom dokumente, ktoré sú žiadateľovi známe, účel využitia, vyhlásenie o tom, či je pôvodcom archívnych dokumentov

Pokiaľ žiadosť neobsahuje požadované náležitosti je žiadateľ vyzvaný na doplnenie žiadosti.

Každá žiadosť je zaevidovaná na podateľni MÚ a priradená na vybavenie organizačnému oddeleniu – Registratúrne stredisko, ktorý žiadosť vybavuje podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a platného Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu MÚ Bratislava-Dúbravka.

Po odsúhlasení prístupu k dokumentom prednostom MÚ, je žiadateľ informovaný (písomne, mailom, telefonicky) o termíne osobného bádania, alebo mu bude zaslaná požadovaná informácia.

 

Poplatky za službu

Mestská časť Bratislava-Dúbravka má vydaný podľa § 5 ods. 1 písm. f) v spojení s § 21 zákona interný sadzobník náhrad výdavkov spojených s poskytnutím informácie podľa zákona na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby. Ten, kto požiada o sprístupnenie informácie podľa zákona, je povinný podľa § 21 ods. 1 zákona nahradiť materiálne náklady spojené so zhotovením kópie, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 29.03.2018

Kontakt:

Registratúrne stredisko
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: PhDr. Lívia Nagyová  
Telefón: 02/69202542  
E-mail: livia.nagyova@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00