18. júna 2019
Meniny má Vratislav

Súpisné a orientačné čísla

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky:

Čo vybavíte:

 • určenie súpisného a orientačného čísla
 • zmena súpisného a orientačného čísla
 • zrušenie súpisného a orientačného čísla
 • potvrdenie o pridelení súpisného a orientačného čísla
 • potvrdenie o veku stavby

Čo k tomu potrebujete:

Určenie a potvrdenie súpisného a orientačného čísla

 1. Kolaudačné rozhodnutie – právoplatné (over. kópia), pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie – právoplatné (over. kópia)
 2. Odčleňovací geometrický plán, ev. kópia z katastrálnej mapy (originál)
 3. Zameranie adresného bodu (podľa §3 ods.(4) zákona MV SR č.125/2015 o registri adries a vykonávacej vyhlášky MV SR č.142/2015)
 4. Iné (napr. Rozhodnutie o dedičstve , Doklad o pridelení IČO, ...)

Zrušenie a zmena súpisného a orientačného čísla

 1. Rozhodnutie – právoplatné (over. kópia) k odstráneniu stavby + prehlásenie o odstránení stavby
 2. Zameranie adresného bodu (podľa §3 ods.(4) zákona MV SR č.125/2015 o registri adries a vykonávacej vyhlášky MV SR č.142/2015)
 3. Tabuľka so súpisným číslom
 4. Tabuľka s orientačným číslom

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 01.03.2016

Kontakt:

Kancelária A
Žatevná 4
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Mgr. Marta Šimovcová
E-mail: supisne.cisla@dubravka.sk
Telefón: 02/ 69 20 25 38
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Štvrtok
13:00 – 16:00