17. februára 2019
Meniny má Miloslava

Súpisné a orientačné čísla

Čo vybavíte:

 • určenie súpisného a orientačného čísla
 • zmena súpisného a orientačného čísla
 • zrušenie súpisného a orientačného čísla
 • potvrdenie o pridelení súpisného a orientačného čísla
 • potvrdenie o veku stavby

Čo k tomu potrebujete:

Určenie a potvrdenie súpisného a orientačného čísla

 1. List vlastníctva stavby a pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (originál)
 2. Kolaudačné rozhodnutie – právoplatné (over. kópia), pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie – právoplatné (over. kópia)
 3. Odčleňovací geometrický plán, ev. kópia z katastrálnej mapy (originál)
 4. Zameranie adresného bodu (podľa §3 ods.(4) zákona MV SR č.125/2015 o registri adries a vykonávacej vyhlášky MV SR č.142/2015)
 5. Iné (napr. Rozhodnutie o dedičstve , Doklad o pridelení IČO, ...)

Zrušenie a zmena súpisného a orientačného čísla

 1. List vlastníctva stavby a pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (originál)
 2. Rozhodnutie – právoplatné (over. kópia) k odstráneniu stavby + prehlásenie o odstránení stavby
 3. Zameranie adresného bodu (podľa §3 ods.(4) zákona MV SR č.125/2015 o registri adries a vykonávacej vyhlášky MV SR č.142/2015)
 4. Tabuľka so súpisným číslom
 5. Tabuľka s orientačným číslom

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 01.03.2016

Kontakt:

Kancelária A
Žatevná 4
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Mgr. Petra Nevlahová
E-mail: petra.nevlahova@dubravka.sk
Telefón: 02/ 69 20 25 23

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Štvrtok
13:00 – 16:00