3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Súpisné a orientačné čísla

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Čo vybavíte

 • určenie súpisného a orientačného čísla
 • zmena súpisného a orientačného čísla
 • zrušenie súpisného a orientačného čísla
 • potvrdenie o pridelení súpisného a orientačného čísla
 • potvrdenie o veku stavby

 

Čo k tomu potrebujete

Určenie a potvrdenie súpisného a orientačného čísla
 • Kolaudačné rozhodnutie – právoplatné (overená kópia), pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie – právoplatné (overená kópia), 
 • Odčleňovací geometrický plán, ev. kópia z katastrálnej mapy (originál),
 • Zameranie adresného bodu (podľa §3 ods.(4) zákona MV SR č.125/2015 o registri adries a vykonávacej vyhlášky MV SR č.142/2015),
 • Iné (napr. Rozhodnutie o dedičstve, Doklad o pridelení IČO, ...).
Zrušenie a zmena súpisného a orientačného čísla
 • Rozhodnutie – právoplatné (over. kópia) k odstráneniu stavby + prehlásenie o odstránení stavby,
 • Zameranie adresného bodu (podľa §3 ods.(4) zákona MV SR č.125/2015 o registri adries a vykonávacej vyhlášky MV SR č.142/2015),
 • Tabuľka so súpisným číslom,
 • Tabuľka s orientačným číslom.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 01.03.2016

Kontakt:

Kancelária A
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Marta Šimovcová
Telefón: 02/69202538
E-mail: supisne.cisla@dubravka.sk
 
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00