25. septembra 2023
Meniny má Vladislav

Súhlas obce s pobytom cudzinca

S účinnosťou od 01.01.2020 štátny príslušník tretej krajiny k žiadosti o udelenie prechodného pobytu v Slovenskej republike na účel zamestnania už nemá povinnosť dokladať súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.

Táto povinnosť žiadateľa bola novelou zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších prepisov zrušená.

 

 

Dátum zverejnenia: 25.06.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 25.06.2019

Kontakt:

Organizačné oddelenie
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Kristína Štajerová
Telefón: 02/69202513
E-mail: kristina.stajerova@dubravka.sk       

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00