21. marca 2019
Meniny má Blahoslav

Dotácia na stravu a školské pomôcky

Postup pri vybavovaní žiadosti o dotáciu na stravu a školské pomôcky

  • zdokladovanie celého príjmu žiadateľa (napr. mzda, dôchodok, prídavok na dieťa, hmotná núdza, náhradné výživné, rodičovský príspevok, výživné na dieťa, nemocenské dávky atď.),
  • rodné listy všetkých detí žiadateľa,
  • potvrdenie o návšteve školy alebo škôlky (o dotáciu je možné požiadať len na tú školu, alebo škôlku, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka, na trvalý pobyt žiadateľa sa neprihliada).

Vyššie uvedené náležitosti je potrebné zdokladovať najneskôr do 10. dňa v mesiaci, pričom v prípade priznania dotácie bude táto uznaná na nasledujúci kalendárny mesiac.

Žiadosť o dotáciu žiadateľ podáva len raz, v prípade priznania dotácie mu táto bude uznaná až do konca daného polroku. V mesiacoch júl a august sa dotácie neposkytujú. Žiadosti na nový školský rok je potrebné vydokladovať najneskôr do 10. augusta vrátane potvrdenia o návšteve školy, alebo škôlky. V mesiaci január daného školského roku sa vykonáva znovu posudzovanie príjmu, kedy je potrebné opäť zdokladovať príjem, doložiť potvrdenia o návšteve školy, alebo škôlky na nasledujúci polrok.

 

Dátum zverejnenia: 24.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2015

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00