21. júla 2019
Meniny má Daniel

Dotácia na stravu a školské pomôcky

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky:

Postup pri vybavovaní žiadosti o dotáciu na stravu a školské pomôcky

  • zdokladovanie celého príjmu žiadateľa (napr. mzda, dôchodok, prídavok na dieťa, hmotná núdza, náhradné výživné, rodičovský príspevok, výživné na dieťa, nemocenské dávky atď.),
  • rodné listy všetkých detí žiadateľa,
  • potvrdenie o návšteve školy alebo škôlky (o dotáciu je možné požiadať len na tú školu, alebo škôlku, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka, na trvalý pobyt žiadateľa sa neprihliada).

Vyššie uvedené náležitosti je potrebné zdokladovať najneskôr do 10. dňa v mesiaci, pričom v prípade priznania dotácie bude táto uznaná na nasledujúci kalendárny mesiac.

Žiadosť o dotáciu žiadateľ podáva len raz, v prípade priznania dotácie mu táto bude uznaná až do konca daného polroku. V mesiacoch júl a august sa dotácie neposkytujú. Žiadosti na nový školský rok je potrebné vydokladovať najneskôr do 10. augusta vrátane potvrdenia o návšteve školy, alebo škôlky. V mesiaci január daného školského roku sa vykonáva znovu posudzovanie príjmu, kedy je potrebné opäť zdokladovať príjem, doložiť potvrdenia o návšteve školy, alebo škôlky na nasledujúci polrok.

Kde vybavíte

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva
Žatevná 4
Zodpovedná osoba: Alena Kováčová Havlíková
E-mail: alena.kovacova@dubravka.sk
Telefón: 02/69 20 25 06
 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8.00-12.00 13.00-17.00           
Streda: 8.00-12.00 13.00-16.00           
Štvrtok: 13.00-16.00

 

Dátum zverejnenia: 24.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2019

Kontakt:

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva       
Žatevná 4
844 02 Bratislava
Zodpovedná osoba: Alena Kováčová Havlíková  
E
-mail: alena.kovacova@dubravka.sk 
Telefón: 02/ 69 20 25 06

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00