6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Dotácia na stravu a školské pomôcky

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Čo k tomu potrebujete

  • zdokladovanie celého príjmu žiadateľa (napr. mzda, dôchodok, prídavok na dieťa, hmotná núdza, náhradné výživné, rodičovský príspevok, výživné na dieťa, nemocenské dávky atď.)

Vyššie uvedené náležitosti je potrebné zdokladovať najneskôr do 10. dňa v mesiaci, pričom v prípade priznania dotácie bude táto uznaná na nasledujúci kalendárny mesiac.

Žiadosť o dotáciu žiadateľ podáva len raz, v prípade priznania dotácie mu táto bude uznaná až do konca daného polroku. V mesiacoch júl a august sa dotácie neposkytujú. Žiadosti na nový školský rok je potrebné vydokladovať najneskôr do 10. augusta vrátane potvrdenia o návšteve školy, alebo škôlky. V mesiaci január daného školského roku sa vykonáva znovu posudzovanie príjmu, kedy je potrebné opäť zdokladovať príjem, doložiť potvrdenia o návšteve školy, alebo škôlky na nasledujúci polrok.

 


 

Dátum zverejnenia: 24.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 27.06.2022

Kontakt:

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva       
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Alena Kováčová Havlíková  
Telefón: 02/69202506
E
-mail: alena.kovacova@dubravka.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00