26. júna 2022
Meniny má Adriána

Dotácia na stravu a školské pomôcky

Žiadosť môžete odoslať i elektronicky

 

Čo k tomu potrebujete

  • zdokladovanie celého príjmu žiadateľa (napr. mzda, dôchodok, prídavok na dieťa, hmotná núdza, náhradné výživné, rodičovský príspevok, výživné na dieťa, nemocenské dávky atď.),
  • rodné listy všetkých detí žiadateľa,
  • potvrdenie o návšteve školy alebo škôlky (o dotáciu je možné požiadať len na tú školu, alebo škôlku, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka, na trvalý pobyt žiadateľa sa neprihliada).

Vyššie uvedené náležitosti je potrebné zdokladovať najneskôr do 10. dňa v mesiaci, pričom v prípade priznania dotácie bude táto uznaná na nasledujúci kalendárny mesiac.

Žiadosť o dotáciu žiadateľ podáva len raz, v prípade priznania dotácie mu táto bude uznaná až do konca daného polroku. V mesiacoch júl a august sa dotácie neposkytujú. Žiadosti na nový školský rok je potrebné vydokladovať najneskôr do 10. augusta vrátane potvrdenia o návšteve školy, alebo škôlky. V mesiaci január daného školského roku sa vykonáva znovu posudzovanie príjmu, kedy je potrebné opäť zdokladovať príjem, doložiť potvrdenia o návšteve školy, alebo škôlky na nasledujúci polrok.

 


 

Dátum zverejnenia: 24.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2019

Kontakt:

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva       
Žatevná 4
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Alena Kováčová Havlíková  
Telefón: 02/69202506
E
-mail: alena.kovacova@dubravka.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00