18. júna 2019
Meniny má Vratislav

Odvoz bio odpadu z verejných plôch

Čo vybavíte

Mestská časť Bratislava-Dúbravka zabezpečuje celoročnú starostlivosť o verejné plochy zelene. V prípade, že aktívni občania si urobia brigádu v okolí bytového domu a priestory vyčistia, vyhrabú, mestská časť zabezpečí odvoz týchto bio odpadov.

Tato služba sa netýka bioodpadu zo súkromných pozemkov, záhradiek a oplotených súkromne užívaných predzáhradiek.

Čo k tomu potrebujete

Požiadavku na odvoz bioodpadu nahlásiť na miestny úrad e-mailom na adresu zivotne.prostredie@dubravka.sk  alebo
Ing. Zuzana Knetigová – 02/60101152, zuzana.knetigova@dubravka.sk, zelen@dubravka.sk
Mgr. Kristína Kotvasová – 02/60101153, kristina.kotvasova@dubravka.sk

Dostupné tlačivá

nie sú

Správne poplatky

Bez správneho poplatku

Kde vybavíte

Oddelenie životného prostredia, Pri kríži 14, Bratislava-Dúbravka

Zodpovedná osoba

Miestny úrad, Pri kríži 14, 844 02 Bratislava-Dúbravka:
Ing. Zuzana Knetigová, PhD.
e-mail: zuzana.knetigova@dubravka.sk
telefón: 02/60 10 11 52

Mgr. Kristína Kotvasová
e-mail: kristina.kotvasova@dubravka.sk
telefón: 02/60 10 11 53

Kedy vybavíte

Pondelok:  8.00-12.00 13.00-17.00
Streda:      8.00-12.00 13.00-16.00
Štvrtok:                       13.00-16.00

 

Dátum zverejnenia: 24.01.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 24.01.2019

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: Ing. Zuzana Knetigová, PhD.
E-mail: zuzana.knetigova@dubravka.sk
Telefón: 02/60 10 11 52

Zodpovedná osoba: Mgr. Kristína Kotvasová
E-mail: kristina.kotvasova@dubravka.sk
Telefón: 02/60 10 11 53

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu