1. decembra 2022
Meniny má Edmund

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko s.r.o.

Obdobie: November 2022

03.11.2022, štvrtok - Červeňákova 17, parkovisko
03.11.2022, štvrtok - Hanulova 1-3, pred bytovým domom na komunikácií
10.11.2022, štvrtok - Saratovská 17, parkovisko pri bytovom dome
10.11.2022, štvrtok - Alexyho 3, 5, parkovisko
15.11.2022, utorok - Landauova 10, pred bytovým domom
15.11.2022, utorok - Fedákova 42, pri bytovom dome
24.11.2022, štvrtok - Galbavého 2, parkovisko
24.11.2022, štvrtok - Žatevná, pri hasičskej zbrojnici

Obdobie: December: 2022

01.12. štvrtok - Nejedlého 53, parkovisko za bytovým domom
01.12. štvrtok - Homolova 35, pred bytovým domom
08.12. štvrtok - Bošániho 1, Ľ. Zúbka, na rohu ulíc
08.12. štvrtok - Pekníkova 1, oproti kontajnerovému stojisku
15.12. štvrtok - Damborského 2 - parkovisko
15.12. štvrtok - Žatevná, pri hasičskej zbrojnici
21.12. streda - Bezekova, Hanulova, na rohu ulíc
21.12. streda - Bilíkova 3, parkovisko od hlavného vchodu
29.12. štvrtok - Lysákova 24, pred bytovým domom
29.12. štvrtok - Bagarova, pri VUB banke

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). V prípade že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).


 

Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 21.11.2022

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Telefón: 02/60101157
E-mail: odpady@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00