8. decembra 2023
Meniny má Marína

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko s.r.o.

Obdobie: November 2023

02.11.2023, štvrtok - M.Sch.-Trnavského 20, parkovisko
02.11.2023, štvrtok - Hanulova 1,3 pred bytovým domom
09.11.2023, štvrtok - kpt. J. Rašu 25, pred bytovým domom
09.11.2023, štvrtok - Damborského 2, parkovisko
15.11.2023, streda - Homolova 35, pred bytovým domom
15.11.2023, streda - Nejedlého 13, pred bytovým domom
23.11.2023, štvrtok - Saratovská 17, parkovisko
23.11.2023, štvrtok - J. Alexyho 3-7, parkovisko
30.11.2023, štvrtok - Tranovského 41, pri trafostanici
30.11.2023, štvrtok - Koprivnícka, Vendelínska na rohu ulíc

Obdobie: December 2023

07.12.2023, štvrtok - Ľ. Zúbka 15, parkovisko
07.12.2023, štvrtok - Žatevná, pri hasičskej zbrojnici
14.12.2023, štvrtok - Bezekova /Hanulova na rohu ulíc
14.12.2023, štvrtok - Drobného 25, pri bytovom dome v zákrute
21.12.2023, štvrtok - Červeňáková 2, parkovisko
21.12.2023, štvrtok - Ožvoldíkova 8, pred bytovým domom
28.12.2023, štvrtok - Bilíkova 3, oproti bytovému domu
28.12.2023, štvrtok - Nemčíkova 1, parkovisko

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). V prípade že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera. Do kontajnerov sa nemôže ukladať stavebný odpad ako betón, tehly, murivo, dlaždice, obkladačky, odstránené izolačné materiály. Výnimkou sú keramické umývadlá, WC misy, ktoré je možné uložiť do kontajnerov.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).


 

Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 15.11.2023

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Telefón: 02/60101157
E-mail: odpady@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00