Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. mája 2024
Meniny má Urban

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 16.11.2020

Pozývame Vás na zasadnutie ekonomickej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 16.11.2020 (pondelok) o 17.00 hod. v malej zasadačke miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Program:

  1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021-2023
  2. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania vybraných pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka
  3. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa
  4. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 150 v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 15 m2, na dobu 1 rok, nájomcovi Zanna beauty, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
  5. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 147/A – kancelárie vo výmere 12,50 m2, v Dome kultúry Dúbravka, spoločnosti ORMIS, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
  6. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v Dome kultúry Dúbravka, k. ú. Dúbravka, vo výmere 293,30 m2, nájomcovi Tatra banka, a. s., ako prípad hodný osobitného zreteľa
  7. Návrh na kúpu pozemkov parc. č. 998/3, 1002/5, 1002/6, 1002/7 a 1002/8, spolu vo výmere 694 m2k.ú. Dúbravka, vo vlastníctve Soni Duchoňovej, v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka
  8. Rôzne
Dátum zverejnenia: 19.11.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 19.11.2020

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00