28. septembra 2023
Meniny má Václav

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 27.01.2020

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 21.11.2019 (štvrtok) o 17.30 hod. vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Program:

  1. Návrh na zaujatie stanoviska k zriadeniu vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra "C" parc. č. 2519/1 pre Veroniku Juhásovú.
  2. Návrh na zaujatie stanoviska ku kúpe pozemku registra „C“ parc. č. 20/2, k.ú. Dúbravka vo výmere 41 m2 Matúšovi Kočalkovi.
  3. Návrh na zaujatie stanoviska k predaju pozemku parc. č. 4089/1, k. ú. Dúbravka vo výmere 578 m2 Erike Líškovej.
  4. Návrh na predĺženie lehoty revitalizácie odstavnej plochy na prenajatej časti pozemku parc. č. 2199/101, k. ú. Dúbravka vo výmere 75 m2 Ing. Petrovi Ondrejkovi a spol.
  5. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2372/3, k.ú. Dúbravka o výmere 18 m² + 10 m2 spoločnosti Pro gastro-servis, s. r. o..
  6. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1796/2 vo výmere 45 m2 a pozemku parc. č. 1735/24 vo výmere 35 m2 Ing. Róbertovi Karaffovi.
  7. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte „Skladová hala-Dúbravčice“, súp. č. 5790 v Bratislave, vo výmere 744,61 m2, Aviatickému klubu S/Ldr. Otta Smika DFC o.z.
  8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Dúbravka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava - Dúbravka.
  9. Informácia o zvýšení príspevku na stravovanie dôchodcov od 1.1.2020.
  10. Rôzne.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 30.01.2020
Dátum poslednej úpravy: 30.01.2020

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00