3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie ekonomickej dňa 27.05.2020

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie komisie ekonomickej, ktoré sa uskutoční dňa 27.5.2020 (streda) o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka na Žatevnej ulici č. 4.

Program:

  1. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3058/135 vo výmere 102 m2 Ľudovítovi Šándorovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  2. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 237 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 13 m2 nájomcovi Ing. Elene Švecovej
  3. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 1625/16 vo výmere 1 m2 Mgr. Štefanovi Vankovi a Mgr. Zuzane Vankovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  4. Návrh na nájom pozemkov v k. u. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa
  5. Návrh úpravy č. 1 rozpočtu na rok 2020
  6. Záverečný účet za rok 2019
  7. RôzneDátum zverejnenia: 26. 5. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 5. 2020

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Igor Mravec
Telefón: 0910 511 236
E-mail: igor.mravec@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00