Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

14. júna 2024
Meniny má Vasil

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 11.10.2021

Dňa 11.10.2021 o 17.00 hod. sa uskutoční 16. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na Žatevnej ulici č. 4, s týmto programom:

 1. Návrh na zaujatie stanoviska k nájmu nebytového objektu „Skladová hala-Dúbravčice“, súp. č. 5790, k. ú. Dúbravka, vo výmere 840 m2 s priľahlými pozemkami, občianskemu združeniu Letecké múzeum Bratislava-Dúbravka, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Libora Jakšíka - nájomcu pozemku na Hanulovej ul. č. 35 o refundáciu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s prasknutým vodovodným potrubím, ktoré je umiestnené na prenajatom pozemku.
 3. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh na nájom odkladacích priestorov pod schodmi v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 12 m2, občianskemu združeniu BUNKRE, na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na nájom dvoch garážových boxov v Dome kultúry Dúbravka, spoločnosti KOUVAR s. r. o., na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Matúša Pribylského a Kataríny Pribylskej Kostrovej, ku kúpe pozemku registra „C“ parc. č. 3175/14 k.ú. Dúbravka, v približnej výmere 185 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 7. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ladislava Kazíka, ku kúpe pozemku registra „C“ parc. č. 4089/7 k.ú. Dúbravka, vo výmere 312 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na nájom časti pozemku registra "C" parc. č. 2962/2, v k.ú. Dúbravka, vo výmere 34,96 m2, spoločnosti MADJAN, s.r.o., za účelom vybudovania a užívania kontajnerového stojiska.
 9. Návrh na nájom časti pozemku registra "C" parc. č. 3058/3 v k.ú. Dúbravka, vo výmere 37 m2, Dušanovi Džatkovi, za účelom prevádzkovania celoročnej terasy, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Kristíny Pappovej, ku kúpe pozemku registra „C“ parc. č. 2221/2 k.ú. Dúbravka, vo výmere 34 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 11. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. Ivana Rosu, ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 3175/10 k.ú. Dúbravka, v približnej výmere 40 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Rôzne.
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00