Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

13. júla 2024
Meniny má Margita

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 03.09.2018

Pozvánka

Dňa 03.09.2018 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 18. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

 1. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 139 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 12,2 m2, nájomcovi KOTEX spol. s.r.o., Segnerova 6, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 2199/101, v celkovej výmere 75 m2 nájomcom Peter Ondrejka, Plachého 4, Bratislava, Ondrej Halušťok, Plachého 31, Bratislava, Lenka Jamrišková, Koprivnická 14/C, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 3. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh na nájom/predaj časti pozemku parc. č. 1735/1 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m² na záhradkárske a rekreačné účely, Jánovi Hetešovi, Danielovi Hetešovi, a Andrejovi Hetešovi ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. arch. Martiny Hurtošovej k oploteniu časti pozemku 1735/1, k.ú. Dúbravka.
 6. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. Róberta Karaffu o kúpu pozemkov parc. č. 1796/2 a parc. č. 1735/24, k.ú. Dúbravka.
 7. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 38 m2, Ing. Milanovi Karmanovi a Ing. Gabriele Karmanovej ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 557, k. ú. Dúbravka, vo výmere 80 m2, Ing. Mikulášovi Stanovi a Ing. Kamile Stanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 3088/1 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 6 m² Martine Malovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Kataríny Maturkaničovej a Michala Maturkaniča o zrušenie nájomnej zmluvy č. 157/2014 uzatvorenou medzi MČ BA-Dúbravka a Mgr. art. Evou Ploczekovou.
 11. Rôzne

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 14.02.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00