Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

26. februára 2024
Meniny má Viktor

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 04.06.2018

Pozvánka

Dňa 04.06.2018 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 17. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na predĺženie nájmu pozemku parc. č. 1839/1 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m² na záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, bytom Hanulova 5, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  2. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa).
  3. Návrh na predaj nehnuteľnosti stavby so súpisným číslom 3196 postavenej na parc. č. 3058/5 Ľudovítovi Šándorovi, bytom Bazovského 19, 841 01 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  4. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. arch. Martiny Hurtošovej, bytom Lipského 8, Bratislava, k oploteniu časti pozemku 1735/1, k.ú. Dúbravka.
  5. Návrh na nájom pozemku parc. č. 1437/49 vo výmere 492 m2, British International School Bratislava, s.r.o. , J.V. Dolinského 1, 841 02 Bratislava, IČO: 35 724 120, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  6. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2018 – 2022.
  7. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  8. Rôzne.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 13.09.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00