Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

14. júna 2024
Meniny má Vasil

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 13.11.2017

Pozvánka

Dňa 13.11.2017 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 13. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na určenie minimálnej kúpnej ceny na predaj nebytového priestoru - garáže č. 912, na ulici Bullova č. 11 v Bratislave, vo výmere 14 m².
  2. Návrh na nájom pozemkov, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  3. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3058/5 – 3058/ 93 registra „C-KN“ v k.ú. Dúbravka, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  4. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1437/1 k. ú. Dúbravka vo výmere 15 m² nájomcovi Gabriela Ábrahámová, Nováčany 60, Gemerský sad, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  5. Rôzne:
    Informácia o nájomcovi Športový klub PKO Jagermajster Dúbravka.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 21.12.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 23
.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00