Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. júna 2024
Meniny má Valéria

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 14.01.2019

Pozvánka

Dňa 14.01.2018 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 1. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

 

 1. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe so súp. číslom 1807 vo výmere 385 m2 a časti pozemku parc. č. 2906/1 vo výmere 718 m2, parc. č. 2905 vo výmere 820,80 m2, k.ú. Dúbravka na Bazovského ulici v Bratislave, nájomcovi Súkromná materská škola, Bazovského 2, Bratislava, IČO: 30794471, na dobu do 31.12.2029, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 147 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 13 m2, nájomcovi Mgr. Lucia Rydzoňová, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 3. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 150 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 15 m2, nájomcovi Daphne massage – Mgr. Veronika Kovácsová, Rozvodná 13, Bratislava, IČO: 45931691, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 237 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 13 m2, nájomcovi PhDr. Andrea Čiková, PhD., Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na nájom nebytových priestorov – pivničného priestoru v objekte na Bilíkovej ulici č. 34, vo výmere 15 m2, nájomcovi NAŠE JASLIČKY SVETIELKO, o.z., Púpavova 34, Bratislava, IČO: 51 925 141, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1735/30, 1735/31, 1735/32, 1735/33 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 61 m² JUDr. Magdaléne Čížovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1674/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 318 m² Petrovi Dvorskému a Marte Dvorskéj, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 3175/12 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 207 m² na záhradkárske a rekreačné účely, MVDr. Silvii Ficovej ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti MVDr. Silvii Ficovej na predaj pozemku parc. č. 3175/12 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 207 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. Róberta Karaffu, ku kúpe pozemkov parc. č. 1796/2 a parc. č. 1735/24, k.ú. Dúbravka.
 11. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Denisi Križovej o predaj pozemkov parc. č. 163/1, 164, 166/8, 165/1 a 166/7 v k. ú. Dúbravka spolu o celkovej výmere 1023 m².
 12. Návrh na predaj podielu k pozemku „E-KN“ parc. č. 101 v k. ú. Dúbravka vo výmere 33 m² Mag. Zuzane Matejkovej a MUDr. Martine Matejkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 13. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Dr. Emila Topercera, CSc. a Mgr. Márií Topercerovej o predaj časti pozemku parc. č. 3175/19 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 245 m².
 14. Návrh na nájom pozemku parc. č. 3058/24 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 43 m, Mgr. art. Kataríne Vargovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 15. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 16. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1735/1 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m² na záhradkárske a rekreačné účely, Jánovi Hetešovi, Danielovi Hetešovi, a Andrejovi Hetešovi ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 17. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Jána Heteša, Daniela Heteša a Andreja Heteša o predaj časti pozemku parc. č. 1735/1 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 18. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov parc. č. 1425 a 3175/19 v k. ú. Dúbravka, v celkovej výmere 3,10 m² spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 19. Rôzne
  Informácia o ďalšom postupe pri prenájme pozemkov mestskej časti.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 14.02.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00