Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

4. marca 2024
Meniny má Kazimír

Hlasovanie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 20.03.2017

Pozvánka

Dňa 20.03.2017 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 8. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom v priestoroch malej zasadačky na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Bilíkova 34, trieda vo výmere 65,70 m² Mgr. Dagmar Kačová – Ateliér Čakanka, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  2. Návrh aktualizácie cien Sadzobníka nájmov, ktorý je prílohou Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.
  3. Návrh na určenie minimálnej kúpnej ceny na predaj pozemku parc. č. 1735/14 v k. ú. Dúbravka vo výmere 68 m², pre účely vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaže.
  4. Návrh na predaj pozemku parc. č. 852/2 v k. ú. Dúbravka vo výmere 160 m² Mariánovi Klčovi, Strmé sady 7/A, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  5. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 865/24, 866/1, 866/2, 866/11 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 40 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, Chrobákova 21, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  6. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1437/1 k. ú. Dúbravka vo výmere 16 m² nájomcovi Stanislav Šandor – Stenly, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  7. Zaujatie stanoviska k žiadosti Dušana Zajíčka, Koprivnická 1/B, Bratislava o predaj pozemkov parc. č. 563/4, 563/12 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 37 m².
  8. Zaujatie stanoviska k žiadosti Miestneho odboru Matice slovenskej Bratislava-Dúbravka o prenechanie do užívania nebytových priestorov v KC Fontána na Ožvoldíkovej 12.
  9. Návrh na prijatie zmien v spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s.r.o.
  10. Rôzne.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 31.03.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 23
.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00