Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

13. júla 2024
Meniny má Margita

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 23.05.2022

Dňa 23. mája 2022 o 17.00 hod. sa uskutoční 18. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na Žatevnej ulici č. 4, s týmto programom:

 1. Návrh na zaujatie stanoviska na predaj pozemkov parc. č. 4089/2, 4089/5, k. ú. Dúbravka vo výmere 442 m2 Mgr. Marekovi Dinušovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na predaj nebytového priestoru vo výmere 65,45 m2, ktorý sa nachádza v bytovom dome na Cabanovej ul. 13 spoločnosti Údržba Domov s. r. o., za cenu 62 000,00 EUR.
 3. Návrh na predĺženie doby spolupráce pri zbere použitého šatstva a obuvi, ktorá vznikla na základe Dohody o spolupráci č. 138/2015 medzi spoločnosťou HUMANA People to People Slovakia, o. z. a medzi mestskou časťou Bratislava-Dúbravka.
 4. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 147/B vo výmere 18 m2 v Dome kultúry Dúbravka, na dobu neurčitú, spoločnosti NRV TRANSLATION, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na nájom nebytového priestoru – stavebne oddelenú časť v suteréne budovy Domu kultúry Dúbravka vo výmere 130 m2, na dobu neurčitú, spoločnosti vbdizajn s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na nájom nebytového priestoru – garáže č. 7 vo výmere 16,39 m2 v bytovom dome na Bujnákovej ulici č. 15 – 23 v Bratislave, spoločnosti Softac s. r. o. na dobu určitú.
 7. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov na volené obdobie 2022 – 2026.
 8. Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 2199/101 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 15 m2 Ing. arch. Ľudmile Fialovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Bc. Martina Horku ku kúpe pozemkov registra „C“ parc. č. 4097/9 a 4097/10 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 404 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 164 a časti 163/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 477 m2 Denise Križovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 11. Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 1460/402 v k. ú. Dúbravka, v približnej výmere 38 m2 v prospech JUDr. Martina Paičeka a JUDr. Zuzany Paičekovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 13. Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 3175/19 a 1243 v k. ú. Dúbravka za účelom umiestnenia 3 reklamných zariadení spoločnosti NUBIUM, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 14. Návrh na zaujatie stanoviska k udeleniu súhlasu k umiestneniu PVC reklamného baneru nad vchod do prevádzky Bowling Disco club v budove Domu kultúry Dúbravka, spoločnosti MILO, s. r. o..
 15. Návrh na schválenie Etického kódexu volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
 16. Návrh na zaujatie stanoviska k udeleniu súhlasu k umiestneniu dvoch reklamných banerov na fasádu Domu kultúry Dúbravka, žiadateľovi Jánovi Gočovi (prevádzka Autoclean).
 17. Návrh na odzverenie zelene zverenej hlavným mestom SR mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
 18. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2755/1, 2755/2 a 2755/3 v k. ú. Dúbravka na Harmincovej ulici občianskemu združeniu NEAPOLIS (Enviroinštitút) na dobu 20 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 19. Rôzne:

- Predbežná diskusia k žiadosti nájomcu Centrum rodiny o schválenie zvýhodneného nájomného na nájom objektu na Bazovského ul č. 6.Dátum zverejnenia: 23.05.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 24.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00