Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

26. februára 2024
Meniny má Viktor

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 25.08.2021

Dňa 25.08.2021 o 17.00 hod. sa uskutoční 15. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, v malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na Žatevnej ulici č. 4, s týmto programom:

 1. Návrh na nájom pozemkov reg. „C“ parc. č. 1835/1 a 2 a parc. č. 1836 spolu vo výmere 337 m2, v k. ú. Dúbravka, manželom Alica a Pavol Andrašík na dobu 10 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na zaujatie stanoviska k nájmu nebytového objektu „Skladová hala-Dúbravčice“, súp. č. 5790, k. ú. Dúbravka, vo výmere 840 m2 s priľahlými pozemkami, občianskemu združeniu Letecké múzeum Bratislava-Dúbravka.
 3. Návrh na zaujatie stanoviska k udeleniu súhlasu s realizáciou nadstavby objektu vo vlastníctve Dúbravského športového centra (predtým: ŠK Profi), ktorý sa nachádza na prenajatom pozemku parc. č. 3175/97 a parc. č. 3175/102.
 4. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Milana Onderku, ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 2406/279 k.ú. Dúbravka, vo výmere 197 m2.
 5. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Mgr. Michaely Cákoci, ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 2403/6 k.ú. Dúbravka, vo výmere 239 m2.
 6. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Bc. Adriana Filana, ku kúpe časti pozemkov registra „C“ parc. č. 1735/12 a 1735/1 k.ú. Dúbravka, vo výmere 224 m2.
 7. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Matúša Pribylského a Kataríny Pribylskej Kostrovej, ku kúpe pozemku registra „C“ parc. č. 3175/14 k.ú. Dúbravka, v približnej výmere 185 m2.
 8. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na nájom odkladacích priestorov pod schodmi v Dome kultúry Dúbravka, občianskemu združeniu BUNKRE, na dobu 10 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 88,73 m2 v budove ZŠ Bilíkova 34, Bratislava, občianskemu združeniu KALGATIS, na dobu 5 rokov.
 11. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Patrika Regáska a Mgr. Valerie Regáskovej, ku kúpe pozemkov registra „C“ parc. č. 1570/30, 1558/4 a 1558/5 k.ú. Dúbravka, výmere 20 m2, ako pripad hodný osobitného zreteľa.
 12. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/25, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m2, Tomášovi Kankovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 13. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Libora Jakšíka - nájomcu pozemku na Hanulovej ul. č. 35 o refundáciu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s prasknutým vodovodným potrubím, ktoré je umiestnené na prenajatom pozemku.
 14. Rôzne.Dátum zverejnenia: 25.08.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00