Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. júna 2024
Meniny má Valéria

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom dňa 5.11.2020

Dňa 05.11.2020 o 17.00 hodine Vás týmto pozývam na 11. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, ktoré sa uskutoční na v malej zasadačke na 1. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 4 s týmto programom:

  1. Návrh na kúpu pozemkov parc. č. 998/3, 1002/5, 1002/6, 1002/7 a 1002/8, spolu vo výmere 694 m2 v k.ú. Dúbravka, vo vlastníctve Soni Duchoňovej, v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  2. Návrh na zaujatie stanoviska ku kúpe pozemku registra „C“ parc. č. 19/3, parc. č. 20/2 a parc. č. 20/3, k.ú. Dúbravka, spolu vo výmere 50 m2 Matúšovi Kočalkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  3. Návrh na nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, č. 147/A – kancelárie vo výmere 12,50 m2, spoločnosti ORMIS, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  4. Návrh na zaujatie stanoviska k udeleniu súhlasu s vybudovaním workoutového a detského ihriska s trampolínami na prenajatom pozemku parc. č. 3162 nachádzajúceho sa v areáli ZŠ Bilíkova 34, Športovému klubu Profi a na zaujatie stanoviska k udeleniu súhlasu s realizáciou nadstavby objektu, ktorý sa nachádza na prenajatom pozemku parc. č. 3175/97, Športovému klubu Profi.
  5. Návrh na zaujatie stanoviska na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 293,30 m2, nájomcovi Tatra banka, a. s., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  6. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 150 v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 15 m2, na dobu 1 rok nájomcovi Zanna beauty, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  7. Návrh na zaujatie stanoviska k zriadeniu vecného bremena v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka na pozemkoch parc. č. 573/13 a 573/14 v k.ú. Dúbravka.
  8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. Michala Olexa a Ing. Anny Olexovej, ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 31/7 k.ú. Dúbravka, v približnej výmere 65 m2.
  9. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
  10. Rôzne: 
Dátum zverejnenia: 11. 11. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 05. 2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00