Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

19. júna 2024
Meniny má Alfréd

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej dňa 05.09.2022

Dňa 05. septembra 2022 o 16.00 hod. sa uskutoční 19. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na Žatevnej ulici č. 4, s týmto programom:

 1. Návrh na predĺženie doby nájmu neziskovej organizácii Centrum rodiny (zmluva č. 58/2006 v znení neskorších dodatkov) za zvýhodnené nájomné vo výške 1,00 EURO mesačne na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2026, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2755/1, 2755/2 a 2755/3 v k. ú. Dúbravka (dopravné ihrisko Harmincová) občianskemu združeniu Enviroinštitút, na dobu 20 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 3. Návrh na nájom skladového priestoru č. 193 vo výmere 25 m² v Dome kultúry Dúbravka, na dobu neurčitú, spoločnosti MONTIKI s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh na kúpu spoluvlastníckeho podielu (vo veľkosti 1/22 k celku) k pozemku registra „C“ parc. č. 3503/17, k.ú. Dúbravka spoločnosti VILLA RUSTICA – TERASY, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 164 a časť 163/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 473 m² Denise Križovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3175/14 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 185 m² Matúšovi a Kataríne Pribylským, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 7. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3175/112 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 46 m² Ing. Ivanovi Rosovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2221/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 34 m² Kristíne Pappovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1536/45 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 1 m² Vlastne Ščípovej, Petre Ščípovej a Green Magic Homes, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 10. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 11. Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 3175/19 a 1425 v k. ú. Dúbravka za účelom umiestnenia 2 reklamných zariadení spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 3175/19 a 1243 v k. ú. Dúbravka za účelom umiestnenia 3 reklamných zariadení spoločnosti NUBIUM, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 13. Návrh na zaujatie stanoviska na predaj pozemkov parc. č. 1840 a parc. č. 1841, k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 384 m² pani PhDr. Danke Ďuračkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 14. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Viery Vraníkovej ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 1663/2 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 437 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 15. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Mgr. Erika Šimšíka ku kúpe časti pozemku registra „C“ parc. č. 2406/5 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 16 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 16. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti spoločnosti Zares, spol. s r.o. ku kúpe pozemku registra „C“ parc. č. 3175/38 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 306 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 17. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Stanislava Valacha ku kúpe časti pozemku registra „E“ parc. č. 3191/200 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 287 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 18. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Mgr. Ľudmila Račková ku kúpe časti pozemku registra „E“ parc. č. 3191/100 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 27 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 19. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti JUDr. Ivana Nováka k nájmu časti pozemkov registra „E“ parc. č. 2974/200, 2975/200 a 2979 k.ú. Dúbravka.
 20. Návrh na rozšírenie nájmu časti pozemku parc. č. 2962/2 v k. ú. Dúbravka, o výmeru 3 m² spoločnosti MADJAN, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 21. Návrh na rozšírenie nájmu časti pozemku parc. č. 2962/2 v k. ú. Dúbravka, o výmeru 3 m² spoločnosti BP Dúbravka, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 22. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Drahomíry Matúškovej a Milana Matúšku ku kúpe časti pozemku registra „E“ parc. č. 3191/100 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 6 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 23. Rôzne:Dátum zverejnenia: 05.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 06.09.2022

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00