Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. mája 2024
Meniny má Bernard

Zasadnutie komisie legislatívno-právnej dňa 13.03.2023

Dňa 13. marca 2023 o 17.00 hod. sa uskutoční 2. zasadnutie komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom, vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na Žatevnej ulici č. 4, s týmto programom:

 1. Návrh na majetkové vysporiadanie pozemkov parc. č. 4089/2, 4089/5, k. ú. Dúbravka vo výmere 442 m² Mgr. Marekovi Dinušovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v ZŠ Sokolíkova 2, vo výmere 360,96 m², nájomcovi HLZ, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 3. Návrh na predaj pozemku registra „C“ č. 20/2 v k.ú. Dúbravka, spolu vo výmere 41 m² Matúšovi Kočalkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 4. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku registra "C-KN" parc. č. 3446/173 a 3451/11 spolu vo výmere 746 m² v k. ú. Dúbravka v prospech žiadateľa Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 164 a časť 163/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 473 m² Denise Križovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 6. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Oľgy Dakkakovej ku kúpe pozemku registra „C-KN“ parc. č. 866/7 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 3 m².
 7. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Mgr. Art. Evy Ploczekovej ArtD. ku kúpe pozemku registra „C-KN“ parc. č. 163/4 a časti pozemku registra "E-KN" parc. č. 1460/402 k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 64 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Rôzne:
  Zmena termínov zasadnutí komisie legislatívnoprávnej na rok 2023:
  15.05. 2023 →22.05.2023, 04.09.2023 → ?, 16.10.2023, 20.11.2023Dátum zverejnenia: 09.03.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 07.03.2023

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Tomáš Buzinger
Telefón: 0904 076 517
E-mail: tombuzinger@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00