27. septembra 2022
Meniny má Cyprián

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 08.09.2021

Zasadnutie sa nekonalo a bolo zrušené 

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 8. septembra 2021 (streda) o 17.00 hod. v malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Návrh na prípravu VZN o prideľovaní nájomných bytov.
  3. Informácia o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb.
  4. Informácia o plnení Akčného plánu na rok 2021.
  5. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.
Dátum zverejnenia: 06.09.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 17.09.2021

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Matej Nagy 
Telefón:  0903 475 014 
E-mail: strato@zoznam.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00