28. októbra 2021
Meniny má Dobromila

Zasadnutie komisie sociálno-zdarvotnej a bytovej dňa 10.02.2021

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 10. február 2021 (streda) o 17.00 hod. online, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. äSchválenie úpravy Rokovacieho poriadku Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej.
  3. Informácia o činnosti sociálnej kurately v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  4. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

 
Dátum zverejnenia: 18.02.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 18.02.2021

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Matej Nagy 
Telefón:  0903 475 014 
E-mail: strato@zoznam.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00