18. februára 2020
Meniny má Jaromír

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 04.12.2019

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 4. decembra 2019 (streda) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie
  2. Vypočutie jednotlivých záujemcov zo zoznamu žiadateľov o nájom bytu v bytovom dome Pri kríži 22A
  3. Zhodnotenie činnosti komisie za rok 2019 a kontrola plnenia uznesení
  4. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Matej Nagy 
Telefón:  0903 475 014 
E-mail: strato@zoznam.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00